DITP สำรวจพบ เครื่องรางไทย บูมในจีนและสิงคโปร์

0

SMmagonline-ผลิตภัณฑ์มูเตลู หรือเครื่องรางของขลังจากความเชื่อต่างๆ ที่คนไทยบางกลุ่มนิยม กลายเป็นสินค้าส่งออกไทย ที่มาแรงแซงโค้งจนหลายคนคิดไม่ถึง เพราะสามารถส่งออกสร้างตลาดในต่างประเทศกลายเป็นที่นิยม โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีคนเชื้อสายจีนอย่างจีน และสิงคโปร์  งานนี้ยืนยันข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 

ditp-smmagonline
ในสิงคโปร์ มีวัดไทยที่เข้าไปก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468 คือ วัดอานันทเมตยาราม ทำให้ชาวสิงคโปร์เริ่มรู้จักศาสนาพุทธนิกายเถรวาท กระทั่งทุกวันนี้มีชาวสิงคโปร์บางส่วนเริ่มให้ความสนใจในพระเครื่อง เครื่องรางของขลังจากประเทศไทยมากขึ้น เพราะขณะนั้นมีชาวสิงคโปร์เดินทางมาศึกษาศาสนาพุทธในไทย จึงเกิดความเชื่อว่า พระเครื่องและเครื่องรางของขลังมีความเป็นสิริมงคล สามารถส่งเสริม ทั้งในหน้าที่การงาน ชีวิต โชคลาภ สุขภาพและความเจริญรุ่งเรื่อง เมื่อนำมาสวมใส่หรือพกติดตัว

โดยข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาพบว่า สิงคโปร์มีร้านจำหน่ายพระเครื่องจานวนกว่า 300 ร้าน ตั้งอยู่บริเวณ Bugis อาทิ ร้าน Fu Lu Shou Si Mian Fo Pte Ltd ร้าน Butterfly Amulet Gallery ร้าน www.thaprachan.com และร้าน www.dd-pra.com เป็นต้น

นอกจากนี้ ชาวสิงคโปร์ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการสักยันต์ โดยผู้ประกอบการจะนิมนต์พระสงฆ์ หรือเชิญครูบาอาจารย์ชื่อดังที่ได้รับความเคารพจากไทยเข้ามาทาพิธีกรรมในสิงคโปร์ เพื่อให้ลูกค้าที่มีความเคารพและศรัทธาได้เข้ามาทำพิธี และสักยันต์ในร้านของตน จึงไม่น่าแปลกใจว่าเราจะได้ยินข่าวอาจารย์สักยันต์ดังๆ หลายคนมักเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อสักยันต์ให้ลูกศิษย์อยู่บ่อยครั้ง

สำหรับการนำเข้าสินค้าพระเครื่องและเครื่องรางของขลังในสิงคโปร์ นั้น

ส่วนมากจะเป็นการนำเข้าโดยผู้ประกอบการร้านพระเครื่องที่เป็นชาวสิงคโปร์ ที่สื่อสารภาษาไทยได้และฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระสงฆ์/ ครูบา / เกจิชื่อดังต่างๆ ของไทย เดินทางมาเช่าหรือบูชาเครื่องรางของขลังด้วยตัวเอง หรือการเช่า/ บูชาพระเครื่องและเครื่องรางของขลังจาก พันธ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ซึ่งเป็นตลาดพระแหล่งใหญ่ในกรุงเทพฯ หรือแม้แต่การมีหุ้นส่วนเป็นชาวไทย

thai-fetish-product-smmagonline

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการชาวสิงคโปร์บางรายที่เป็นลูกศิษย์ของสำนักพิธีกรรมทางความเชื่อของไทย ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเสริมสิริมงคลของสำนักพิธีกรรมนั้นๆ ในสิงคโปร์ อีกด้วย โดยการนำเข้าผู้นำเข้าจะต้องชำระภาษี Goods and Services (GST) 7% ตามรายละเอียดและตราสินค้ามีระบุในใบ Invoice เหมือนสินค้าอื่นๆ ทั่วไป

ส่วนในสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้มีศาสนาที่เด่นชัด กลุ่มชาวบ้านท้องถิ่นมีความนับถือเลื่อมใสในศาสนาท้องถิ่นของคนจีนเอง เช่น ลัทธิเต๋า ขณะเดียวกันสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธในจีนอย่างวัดวาอาราม จะมีลักษณะเป็นเหมือนสถานที่โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว กับแหล่งทางวัฒนธรรมเสีย

จากการเติบโตของตลาดสินค้าเสริมสิริมงคลในสองประเทศเช่นนี้ ทำให้เห็นได้ว่าความนิยมยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้ชาวสิงคโปร์ที่นิยมสินค้าพระเครื่องและเครื่องรางของขลังไม่ได้จำกัดอยู่แต่กลุ่มผู้สูงอายุ แต่ชาวสิงคโปร์ที่มีอายุอยู่ในช่วง 20 – 40 ปี ก็เริ่มนิยมในสินค้าประเภทนี้เช่นกัน

จีนนิยมเครื่องรางไทย

thai-fetish-buying-smmagonline

ขณะที่ประเทศจีน จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเช่า บูชาสินค้ากลับไปจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง (ก่อนวิกฤตการณ์ COVID-19)

อีกทั้งการที่แนวโน้มธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นมาก ทำให้มีการจำหน่ายสินค้าพระเครื่องและเครื่องรางของขลังผ่านทางแพลทฟอร์มออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ความดัง ชื่อเสียง พุทธคุณของสินค้ากลุ่มนี้มักเป็นกระแสแบบบอกกันปากต่อปาก ทำให้เกิดความนิยมตามหาให้ได้

ส่วนอีกกลุ่มมองว่าพระเครื่องไม่ใช่แค่เรื่องพุทธคุณแต่มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตามกาลเวลาด้วย เน้นการสะสมเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลาย หรือการปล่อยเช่าต่ออีกที ผู้ประกอบการไทยสามารถเจาะลึกเข้าไปในพฤติกรรมเหล่านี้ของชาวสิงคโปร์และชาวจีนเพื่อหาช่องทางในการทำตลาดสินค้าเสริมสิริมงคลได้

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.