ฮอนด้า ชวนพนักงานจิตอาสาร่วมผลิตอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

0

SMmagonline – บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อ โครงการ “Honda Dream School : ฮอนด้า ชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ซึ่งในปีนี้ได้ต่อยอดกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้เชิญชวนพนักงานฮอนด้า ร่วมส่งต่อความห่วงใย รวมพลังอาสาร่วมกันผลิตอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

อาทิ ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหารและโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์หน้ากาก Face shield แท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์แบบขวด เพื่อนำไปบริจาคและส่งมอบให้กับ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าบางชัน กรุงเทพฯ  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนบ้านหว้าเอน จ.ปราจีนบุรี นอกจากนี้ฮอนด้ายังมอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องยนต์อเนกประสงค์ของฮอนด้า ได้แก่ เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง ให้กับทางโรงเรียน อีกทั้งช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อให้เอื้อต่อการสอนของครูและการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมส่งต่อสังคมคุณภาพอีกด้วย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นวิถีใหม่ New Normal ทุกๆ สถานที่มีการกำหนดมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยที่เข้มงวดรวมถึงในโรงเรียนและสถานศึกษาฮอนด้าภายใต้ โครงการ “Honda Dream School: ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยให้กับครูและนักเรียน โดยได้เชิญชวนพนักงานฮอนด้า ทั้งในส่วนของสำนักงาน ส่วนการขายและบริการ โรงงาน จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงงานจ.ปราจีนบุรี ร่วมผลิตอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบริเวณ“พื้นที่ปันสุข”ซึ่งได้แก่ ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหารและโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ 46ชุดแท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ35แท่นหน้ากาก Face shield 100 ชิ้น รวมถึงร่วมบรรจุเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบหลอด 300 หลอด และแบบขวด 250 ขวด นอกจากนี้ ฮอนด้ายังได้มอบเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง Hondaเพื่อใช้สำหรับพ่นฆ่าเชื้อ โดยมอบให้กับโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าบางชัน กรุงเทพฯ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนบ้านหว้าเอน จ.ปราจีนบุรี

Honda 011

การส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโครงการ “Honda Dream School: ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย”

Honda Dream School 02

ไพรัช เผื่อนด้วง กรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง Honda จำนวน 1 เครื่อง ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหาร 10 ชุด แท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์ 15 แท่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 100 ขวด อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา และถังขยะสำหรับการคัดแยกประเภทขยะ ให้กับโรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี อภิพัฒน์  ใจเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ เป็นตัวแทนรับมอบ

Honda Dream School_Prajinburi4

ไพรัช เผื่อนด้วง กรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง Honda จำนวน 1 เครื่อง ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหาร 10 ชุด ฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ 4 ชุด แท่น เหยียบเจลแอลกอฮอล์ 20 แท่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 100 ขวด อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และถังขยะสำหรับการคัดแยกประเภทขยะ ให้กับโรงเรียนบ้านหว้าเอน จ.ปราจีนบุรี โดยมี รัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบภาพการผลิตอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพนักงานจิตอาสาฮอนด้า

Honda Dream School_Bangna_12

การผลิตหน้ากาก Face shield และบรรจุเจลแอลกอฮอล์

Honda Dream School_Bangna_3

การผลิตแท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์

Honda Dream School_Bangna_04

การผลิตฉากป้องกันสำหรับติดตั้งบนโต๊ะอาหาร

Honda 14

มาโนช ขะมันจา ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุเหร่าบางชัน กล่าวว่า “ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณฮอนด้าเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ ซึ่งช่วยให้โรงเรียนได้ยกระดับความพร้อมในการรับมือกับเชื้อไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงอาหารที่มีการแยกเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อครู นักเรียนและบุคลากรในการใช้ชีวิตในโรงเรียน”

Honda Dream School_Bangna 06

ประคอง ฐิตะสุต ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) กล่าวว่า สำหรับการบริจาคอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกครั้งที่ทางโรงเรียนได้รับสิ่งดีๆ จากฮอนด้าเพราะทางฮอนด้าได้สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ ให้กับโรงเรียนเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนในท้องถิ่น  การเข้ามาให้ความรู้เด็กๆในเรื่องของการแยกขยะ และความปลอดภัยเรื่องวินัยจราจร รวมถึงการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ ให้กับโรงเรียนต้องขอขอบคุณฮอนด้าเป็นอย่างยิ่ง”

Honda Dream School_Bangna 07

ประมวล  เหลาแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหว้าเอน กล่าวว่า ทางโรงเรียนหว้าเอนรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางฮอนด้าได้เข้ามาพัฒนาโรงเรียนบ้านป่าแห่งนี้ ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนห่างไกลของจังหวัดปราจีนบุรีให้มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ความปลอดภัย กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าที่จะพัฒนาเด็กนักเรียนของเราให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นกำลังของบ้านเมืองในอนาคตต่อไปต้องขอบคุณทางฮอนด้าเป็นอย่างสูงที่ได้เข้ามาดำเนินโครงการดีๆมากมายและพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม”

เป็นเวลากว่า 15 ปี ที่ฮอนด้าได้ดำเนิน โครงการ “Honda Dream School: ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย”เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนไทยในชุมชนใกล้เคียงโรงงานและสำนักงานฮอนด้า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดเพื่อพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงเรียน ซึ่งเกิดจากเจตนารมณ์ของฮอนด้าที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทย

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.