เจาะพฤติกรรม SILVER CONSUMERS สูงวัย มั่งคั่ง แถม SAVVY และ SOPHISTICATED

0

SMmagonline -เทรนด์โลกแห่งธุรกิจการตลาดยุค 2020 ต่อจากนี้  Silver Age group สำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา ทั้งสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น กำลังซื้อสูง แถมมี characteristics ที่ต่างจากในอดีตและเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงมากในตลาด

Nielsen Consumer Media เปิดเผยตัวเลขกลุ่มผู้บริโภคสูงวัย หรือ SILVER CONSUMERS พบเป็นกลุ่ม SAVVY AND SOPHISTICATED ทั้งยังเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มั่งคั่ง จึงเรียกขานว่า Silver Age หรือกลุ่มผู้บริโภควัยเกษียณมั่งคั่ง และอีกหลายฉายา ไม่ว่าจะเป็น รุ่นใหญ่วัยสีเงิน หรือ วับแซ่บในกลุ่มสูงวัย โดยมีการเปรียบเทียบสัดส่วนผู้สูงอายุในไทยกับประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) พร้อมพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มนี้ในด้านต่าง ๆ

ข้อมูลสัดส่วนของประชากรกลุ่ม silver age ที่เพิ่มขึ้น เทียบ ประเทศไทย VS Southeast Asia และ global เผยโอกาสทางการเติบโตและทางธุรกิจ+ กำลังในการจ่ายของกลุ่ม silver age ในไทย

the-rise-of-silver-age-around-the-world-smmagonline
กลุ่ม upper income ของ silver age มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 10 ปีที่แล้ว ในขณะที่ middle กับ lower income group ลดลง

upper-income-silver-age-smmagonline

ภายใน 10 ปีที่ผ่านมาคนโสดเพิ่มขึ้น และมีคู่ที่อย่าร้าง/แยกกันอยู่/เป็นม่ายเพิ่มขึ้น ในขณะที่คู่แต่งงานลดลง

single-silver-age-smmagonline

อายุของคนที่เป็น main shopper เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม45-49 และกลุ่ม 55+

age-of-shopper-smmagonline

พฤติกรรมของกลุ่ม Silver age

เมื่อรู้ demographic คร่าวๆ ของกลุ่มผู้บริโภควัยเกษียณแล้ว มาทำความรู้จักกับกลุ่มนี้ลึกลงไปถึงพฤติกรรมทั้งในเรื่องทั่วไป สุขภาพ การเงิน เทคโนโลยี ฯลฯ กันบ้าง

Silver age กับเทคโนโลยี

ประมาน 90% ของคนกลุ่ม silver age มีมือถือ และเกินครึ่งใช้ smart phone โดยที่ ใน 5 ปีที่ผ่านมา ยอดกลุ่ม silver age (55-59) ที่มี smart phone เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า และ 6 เท่าในกลุ่ม 60+

silver-age-and-technology-smmagonline

Silver age กับการ Shopping

ผู้บริโภคสูงวัยยินดีที่จะจ่ายมากขึ้น หากตอบโจทย์เรื่องคุณภาพ และเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จัก และกลุ่ม silver ageโฟกัสที่ราคาน้อยลง ยิ่ง 60+ ยิ่งไม่ได้สนใจเรื่องการเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ ถึงแม้ครึ่งหนึ่งจะยึดติดอยู่กับแบรนด์ที่ชอบ โดยเฉพาะกับสินค้า FMCG แต่เทรนด์ชี้ให้เห็นว่ากลุ่ม silver age มีระดับความยึดติดกับแบรนด์น้อยลงเมื่อเทียบปัจจุบันกับ 10 ปีที่แล้ว

2010 2015 Apr19-Mar20
Age 55-59 Age 60+ Age 55-59 60+ Age 55-59 60+
Quality of prestige products is more important than price 61.73 51.25 54.75 50.09 72.71 64.75
Stick to the brand I like 65.07 65.34 56.04 52.2 62.68 52.48
Consider price first when shopping 59.58 50.53 45.39 43.68 43.32 42.12
Attracted by big discount (lesser as growing old) 24.2 16.64 27.7 26.78
I usually select familiar brand of fmcg 70.5 66.89 56.8 54.35 63.46 65.13
Willing to pay more for famous brand (more in working adults and less as the age gets older) 33.33 25.5 33.78 27.46 39.64 36.22
Always read product label before make decision 60.11 49.78 47.18 41.62 45.16 40.18
Usually compare price before making decision 60.52 50.28 54.3 47.55 45.66 38.43

 

Silver age กับสุขภาพ

มีความต้องการดูเด็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ยังรักษาสุขภาพอยู่ถึงแม้ว่าจะออกกำลังกายน้อยลงและกว่าครึ่งยังพึ่งพาอาหารที่ดีค่อสุขภาพ ต่อให้มีเทรนด์ที่ลดลงก็ตาม

silver-age-and-health

Silver age กับพฤติกรรมทั่วไป

เทียบกับ 10 ปีที่แล้ว silver age ที่ออกไปนอกบ้านมีเพิ่มขึ้น แทนที่จะเลือกอยู่แต่ในบ้าน

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความต้องการที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและยังให้ความสำคัญกับการตามทันแฟชั้นมากขึ้น มีความต้องการเข้าร่วมอาสาสมัครเพื่อสังคมน้อยลง โดย

  • กลุ่ม 55-59 มีความต้องการมีความสุขกับชีวิตและไม่ได้กังวลเกี่ยวกับอนาคตมากเท่ากับ 10 ปีก่อน
  • ในขณะที่กลุ่ม 60+ มีความกังวลกับอนาคตเพิ่มขึ้น

silver-age-general-smmagonline

Silver age กับการเงิน (Financial)

Silver age ไม่ได้คิดว่าเงินคือสิ่งที่วัดความสำเร็จในชีวิตที่ดีที่สุด โดยที่รู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆ เทียบ 10 ปีที่แล้วกับตอนนี้ ในขณะที่กลุ่ม working adults จะให้ความสำคัญกับเงินมากกว่า และยังมีความรู้สึกว่าการออมทรัพย์คือวิธีที่ดีที่สุดในการบริหารเงินนั้นลดลง โดยที่กลุ่มอื่นๆก็รู้สึกลดลงเช่นเดียวกันในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ความไม่ชอบเป็นหนี้ลงลดอย่างต่อเนื่องจาก 10 ปีที่แล้วรวมถึงความรู้สึกว่าตัวเองสามารถบริหารเงินได้ดีก็ลดลงเช่นเดียวกัน

silver-age-and-financial

นิยามของกลุ่ม Silver Age คือ Moment of now and freedom of choice

โดยสรุปกลุ่ม Silver age เห็นคุณค่าในชีวิตและจุดโฟกัสเปลี่ยนไป นิยามของคำว่าสุขภาพและความอยากดูดีเปลี่ยน วิธีในการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพเปลี่ยน ถึงแม้การใช้เวลากับครอบครัวยังเป็นสิ่งสำคัญแต่มีปัจจัยอื่นเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเช่นกัน มีความต้องการอิสระทางความคิดและการเลือกมากขึ้น

ให้ความสำคัญในตัวเองมากขึ้น ออกนอกบ้านมากขึ้น เพิ่มความสุขให้ตัวเองมากขึ้น ให้คุณค่ากับคุณภาพ กับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ต่อให้โปรโมชั่นยังเป็นที่น่าสนใจแต่ให้ความสนใจในเรื่องของราคาและการเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อน้อยลง
กลุ่มนี้ living the now และมีความมั่งคั่งในเชิงการเงิน ความคิด ทัศนคติ และทางสังคม

Highlight ของสินค้าที่มีผู้ใช้เป็นกลุ่มอายุ 55+

จากข้อมูลชุดนี้ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ มีไฮไลต์ที่สะท้อนจากการบริโภคที่ส่งผลต่อการผลิตสินค้าในตลาดที่พบดังนี้ 

เริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ที่สำหรับผู้สูงอายุในหมวดหมู่ที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้น เช่น การมี “paper wipe” สำหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีศักยภาพที่จะเติบโตและพัฒนาเป็นได้มากกว่าสินค้าที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหา เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สีผม เป็นต้น แต่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและการปรับปรุงจากภายใน เช่น นมผง นมเหลว ฯลฯ

พบ Premiumization ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ – ยกตัวอย่างเช่น นมผงสำหรับผู้ใหญ่

ดังนั้นจึงสะท้อนว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้มีกำลังซื้อ ในขณะที่ SP / HP ยังคงเป็นช่องทางสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ แต่เริ่มเห็นแนวโน้มที่มีต่อร้านค้าขนาดเล็กกว่า เช่น CVS เช่นเดียวกับออนไลน์ ดังนั้นจึงไม่ควรมองข้ามการเข้าถึงหลายช่องทางเพื่อให้ สินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้น

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.

mother-day-2563-smmagonline