กกร. ปรับลดประมาณเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยปี 2563 ลงอีก เพราะแม้การหดตัวเริ่มน้อยแต่โดยรวมเศรษฐกิจยังอ่อนแอมาก

0

SMmagonline – สรุปตัวเลขเศรษฐกิจประเทศไทยปี 2563 ติดลบเกือบทุกมิติ โดยเฉพาะส่งออก ปรับลดประมาณเศรษฐกิจลงมาเป็น -9.0% ถึง -7.0%

thai-ecomnomic-forcast-smmagonline

จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนสิงหาคม” ณ ห้องประชุม ballroom 1 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ โดย กลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และชาญศักดิ์ เฟื่องฟู ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย สรุปตัวเลขเศรษฐกิจไทย และประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ ดังนี้

แม้เครื่องชี้เศรษฐกิจในเดือนมิถุนายน 2563 จะหดตัวน้อยลง แต่เศรษฐกิจไทยโดยรวมก็ยังอ่อนแออยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก การท่องเที่ยว และการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เศรษฐกิจไทยคงจะหดตัวในอัตราเลขสองหลัก

โดยคาดว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2563 เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง มีแรงฉุดหลักจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยหลังการระบาดของโควิดยังเพิ่มสูงขึ้นและบางประเทศพบจำนวนผู้ติดเชื้อรอบใหม่ (จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ฮ่องกง เป็นต้น) ส่งผลให้การค้าและการเดินทางระหว่างประเทศคงยากที่จะฟื้นตัวกลับมาได้เร็ว

ขณะเดียวกัน เงินบาทที่ผันผวนและเริ่มมีทิศทางแข็งค่า ก็ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก

นอกจากนี้ กำลังซื้อครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับความไม่แน่นอนในตลาดการจ้างงาน ยังเป็นปัจจัยลบที่กดดันการใช้จ่ายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

มองเศรษฐกิจอนาคตที่เหลือของปี 2563

ที่ประชุม กกร. มีความเป็นห่วงต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงข้างหน้า ซึ่งยังขาดแรงขับเคลื่อนสำคัญจากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก

ขณะที่มาตรการเยียวยาฯ กำลังจะสิ้นสุดลง และสถานการณ์การจ้างงานยังเปราะบาง ในการประชุมรอบนี้ กกรจึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ลงมาเป็น -9.0% ถึง -7.0% (จาก -8.0% ถึง -5.0%) และปรับลดคาดการณ์การส่งออกลงมาที่ -12.0% ถึง -10.0% (จาก -10.0% ถึง -7.0%) ขณะที่ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปไว้ตามเดิม   

กรอบประมาณการเศรษฐกิจปี 2563 ของ กกร.

%YoY

ปี 2562

ปี 2563

(ณ ก.. 63)

ปี 2563

(ณ ส.. 63)

GDP

2.4

8.0% ถึง 5.0%

-9.0% ถึง 7.0%

ส่งออก

-2.7

-10.0% ถึง 7.0%

-12.0% ถึง 10.0%

เงินเฟ้อ

0.7

-1.5% ถึง -1.0%

-1.5% ถึง -1.0%

ทั้งนี้ กกร. จะมีการจัดตั้งคณะทำงาน กกร. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อร่วมกันจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยจะมีการผลักดันแผน 4 เรื่องเพื่อให้เกิดผลได้จริง ได้แก่ 1. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง Wellness 2. การยกระดับการเกษตรมูลค่าสูง 3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในธุรกิจเป้าหมาย และ 4. การยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของภูมิภาค ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจดังกล่าวแล้ว จะนำไปหารือและเสนอให้มีมาตรการช่วยเหลือจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ในเร็วๆ นี้

พร้อมกันนี้ กกร. มีการจัดตั้งคณะกรรมการภาษีเพื่อจัดทำข้อเสนอมาตรการทางภาษี (ภาษีสรรพากร) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ข้อเสนอดังกล่าว กกร.จะนำเสนอรัฐบาลให้ได้พิจารณาต่อไป

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.

mother-day-2563-smmagonline