แม็คโคร รุกจัดงาน“วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่”

0

SMmagonline – บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดงาน วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ตอกย้ำการเป็นมิตรแท้โชห่วยมาอย่างยาวนาน เตรียมเดินสายทั่วไทยทั้ง 4 ภูมิภาค เริ่มที่จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมรับชมกิจกรรมอบรมให้ความรู้และเทคนิคดีๆ จากทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วย และวิทยากรพิเศษ

Makro-event-smmagonline (4)

วีระชัย ตู้วชิรกุล ประธานการจัดงาน ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ ๑๒ กล่าวว่า แม็คโคร ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 31ปี โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกรายย่อยให้แข็งแกร่ง ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่เข้ามา

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจของสมาชิกร้านค้าปลีกรายย่อยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้แนะนำเครื่องมือและทักษะในการสร้างยอดขาย ตลอดจนเพิ่มผลกำไร ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การอบรม สัมมนา การแจกคู่มือการจัดการร้านค้าปลีก การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและสอดรับกับสถานการณ์การทำธุรกิจและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

Makro-event-smmagonline (2)

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้คน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่เรียกกันว่า ชีวิตวิถีใหม่  ผู้ประกอบการร้านโชห่วยต้องปรับตัวและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง  แม็คโครจึงได้พัฒนาโมเดล โชห่วยไทย วิถีใหม่เพื่อช่วยโชห่วยไทยสามารถปรับตัวและก้าวข้ามความท้าทายในทุกสถานการณ์ ให้สืบสานธุรกิจสู่รุ่นต่อไปได้อย่างยาวนานโดยในปีนี้ แม็คโครได้จัดงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่”ขึ้น เพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการร้านโชห่วยให้เข้มแข็ง ปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการร้านโชห่วยทั่วประเทศ ทั้งยังสร้างเพิ่มกำไรและเพิ่มรายได้”

Makro-event-smmagonline (7)

ในปีนี้ งาน“วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” จะเป็นครั้งแรกของการจัดงานแบบกิจกรรมวิถีใหม่ในรูปแบบการผสมผสานระหว่าง On ground ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ  และ Online Event ที่มีการทำ Live streaming  จากสาขาผ่าน Facebook และ Makro Line Official   เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยผู้ประกอบการสามารถมาเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษสุด พร้อมพบกับกิจกรรมต่าง ๆ  ที่แม็คโครจัดเตรียมไว้เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าผ่านแคมเปญต่าง ๆ เช่น ตู้เย็นครัวชุมชน สินค้าราคาพิเศษจากแม็คโครจัดให้  และแม็คโครคลิก

Makro-event-smmagonline (8)

พร้อมกิจกรรมให้ความรู้จากทีมมิตรแท้โชห่วยและวิทยากรพิเศษโดยจะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ตลอดระยะเวลา 4 เดือน เริ่มครั้งแรกในวันที่ 27-30 สิงหาคม ณ แม็คโคร สาขานครสวรรค์ แม็คโครยังกำหนดให้จัดงานในครั้งต่อ ๆ ไปในวันที่24-27 กันยายน ณ แม็คโคร สาขาชลบุรี,วันที่ 15-18 ตุลาคม ณ แม็คโคร สาขาอุดรธานี และวันที่5-8 พฤศจิกายน ณ แม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.siammakro.co.thหรือ โทร.02-335-5300

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.