สสว. ผนึก สอท. ร่วมด้วยภาคเอกชน เปิดช่องทางออนไลน์เจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน FHT Meet & Match

0

SMmagonline – ภาครัฐร่วมเอกชน เปิดทางออกธุรกิจช่วยผู้ประกอบการไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมด้วย อินฟอร์มามาร์เก็ตส์ จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจฟู้ดแอนด์โฮเทลไทยแลนด์มีตแอนด์แมทซ์ วันที่ 9 – 10 กันยายนนี้ เป็นตัวช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าพบคู่ค้าผู้ผลิตและจัดจำหน่ายพร้อมใช้ช่องทางออนไลน์นัดประชุมพูดคุยเจรจาธุรกิจคู่ค้าต่างประเทศได้

สรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มามาร์เก็ตส์ กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทลไทยแลนด์มีตแอนด์แมทซ์ (Food & Hotel Thailand Meet & Match : FHT Meet & Match) กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2563 นี้ว่างานดังกล่าวเกิดขึ้นจากการพูดคุยกับ 2 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ร่วมจัดแสดงงานฟู้ดแอนด์โฮเทลไทยแลนด์บางส่วนถึงความร่วมมือและการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ผู้ประกอบการขนาดเล็กในกลุ่มอาหารสำเร็จรูป รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตสินค้าและซอฟแวร์ สำหรับร้านอาหารและโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ทำให้ประสบปัญหาในการเสนอขายสินค้าให้กับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

somchai-smmagonline

ดังนั้นเพื่อเป็นการหาทางออกให้แก่ผู้ประกอบการทุกฝ่ายจึงเห็นพ้องในการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจร่วมกัน โดยทุกฝ่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจำนวนกว่า 50 ราย อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปน้ำผลไม้พร้อมดื่ม อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว อุปกรณ์และซอฟแวร์สำหรับร้านอาหารและโรงแรมฯลฯ มาจัดแสดงสินค้าในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2563 ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อพบปะกับนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้สนใจที่มีศักยภาพทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 200 ราย จากกลุ่มประเทศอาเซียนที่ยังมีความต้องการสินค้าอยู่

พร้อมกันนี้ภายในงานจะมีการเปิดใช้ระบบออนไลน์ในการนัดเพื่อพบปะ พูดคุย และเจรจากับนักธุรกิจและผู้สนใจจากต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมงานด้วยได้ ทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปในรูปแบบของงานเจรจาธุรกิจแบบไฮบริด (Hybrid Event) โดยจัดแสดงสินค้าแบบออนไลน์เน้นรูปแบบการจัดงานที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไทยสามารถเข้าเจรจาธุรกิจออนไลน์ได้ตลอดระยะเวลาการจัดงานผสมผสานเข้ากับรูปแบบการจัดงานแบบทั่วไป

paiyada-smmagonline

ด้าน ไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า

กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปตามการดำเนินงานของโครงการพัฒนาตลาดเชิงรุกสำหรับเอสเอ็มอี (SMEs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเสนอขายและส่งออกสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศได้แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้แผนการดำเนินงานบางส่วนจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน

ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีโอกาสในการพูดคุยเจรจาธุรกิจและเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้สนใจจากต่างประเทศจึงได้เกิดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในงานฟู้ดแอนด์โฮเทลไทยแลนด์มีตแอนด์แมทซ์นี้ขึ้น ซึ่งการเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์กับคู่ค้าต่างประเทศนับเป็นทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้ โดยสสว. จะนำกลุ่มสินค้าเข้าร่วมกิจกรรม 4 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าประเภทอาหาร (ขนมขบเคี้ยวและเกษตรแปรรูป) กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามกลุ่มสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันและกลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุซึ่งตลาดยังมีความต้องการสินค้าในกลุ่มนี้อยู่

nungruthai-smmagonline

ส่วน หนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า งานฟู้ดแอนด์โฮเทลไทยแลนด์มีตแอนด์แมทซ์ เป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจที่จัดขึ้นภายใต้การควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่สามารถสร้างโอกาสให้กับภาคการผลิตและบริการด้านอาหารของหน่วยงานต่างๆ ของไทย ให้มีโอกาสเชื่อมโยงการค้าในรูปแบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) กับทั้งในและต่างประเทศ โดยในการเข้าร่วมงานฯ ครั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานของสมาชิกคลัสเตอร์ผลไม้แปรรูปภาคตะวันออกจำนวน 11 กิจการเพื่อเข้าร่วมงานนี้ด้วยเช่นกัน

 FHT Meet-Match-smmagonline

ภายในงานฯ นอกจากกิจกรรมหลัก ซึ่งเป็นการจัดแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจแล้ว ยังมีกิจกรรมย่อยและการสัมมนาที่น่าสนใจจากหลายหน่วยงาน อาทิ

  • การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการไทย
  • การสัมมนา หัวข้อ นักท่องเที่ยวไทยต้องแบบนี้สิโดนใจ: เปิดหมดเปลือกกลเม็ดมัดใจสร้างความสำเร็จกับการเจาะตลาดคนไทยตั้งแต่การบริการจนถึงการทำการตลาด จาก สมาคมโรงแรมไทย
  • การสัมมนา หัวข้อบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการขนส่ง : แนวโน้มและประโยชน์ของการใช้งาน (Food Packaging for Delivery : Trends and Application) จาก ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  • การสัมมนา หัวข้อการยกระดับความมั่นใจในคุณภาพอาหารสำหรับธุรกิจโรงแรมให้เป็นไปตามชีวิตวิถีใหม่ (Confidence enhancement of hotel food quality in accordance with the new normal)จาก ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  • การสัมมนา หัวข้อ ทิศทางกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยหลังยุคโควิด-19 จะเดินหน้าอย่างไรต่อไป (What Next? Navigating Thailand FMCG post COVID-19) จากกันตาร์, เวิล์ดพาแนลดิวิชั่น (Kantar, Worldpanel Division)

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจได้ที่น.ส. สุภาภรณ์ อังศรีสุรพร อีเมลล์ Supaporn.a@informa.com

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

 

Share.

mother-day-2563-smmagonline