กฟผ. ผนึกกำลัง Big Brothers ขับเคลื่อนชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 4

0

SMmagonline – กฟผ. จับมือเครือข่ายพันธมิตรรวม 11 องค์กร นำโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้แข็งแกร่ง มุ่งสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคม หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานในพิธีให้เกียรติกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมก้าวหน้า ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ภายในงานมีการสรุปผลงานโครงการ “ผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 4” โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนเข้าร่วมงาน ณ ห้อง Auditorium อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Sumet Tantivejkul 02

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวปาฐกถาภายในงานว่า ชุมชนเปรียบเหมือนรากแก้วที่คอยหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เติบโต ทุกองค์กรจึงต้องดูแลและช่วยเหลือชุมชนให้มีความเข้มแข็งประเทศชาติจะอยู่ได้เติบโตอย่างยั่งยืนดังนั้นการพัฒนาชุมชนในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) จึงไม่ใช่เพียงแค่มารยาทในการทำธุรกิจ แต่เป็นความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) ที่ทุกองค์กรต้องทำเพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข เพราะประเทศชาติจะอยู่ได้ถ้าชุมชนอยู่รอด ซึ่งสุดท้ายแล้วผลพลอยได้จะเป็นความก้าวหน้าทางธุรกิจของตนเอง จึงขอเชิญชวนให้องค์กรต่างๆ มาร่วมเป็นสมาชิก Big Brothers จาก 11 องค์กร ให้เป็น 110 และ 1,100 องค์กร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ซึ่งเป็นรากแก้วของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

พัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรรวม 11 องค์กรจากภาครัฐและเอกชน นำโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ วช.ดำเนินโครงการ “ผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม”เข้าสู่ปีที่ 4 เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบ SE ด้วยการเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือชุมชนให้มีกิจการที่สร้างรายได้จากการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของชุมชนโดยในปีนี้เครือข่ายพันธมิตรได้เตรียมเปิด“ตลาดปันสุข” จัดจำหน่ายสินค้า จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2563 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 16 พฤศจิกายน 2563 ณ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง ส่วนครั้งที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2563 ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช  ซึ่งหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและสามารถยกระดับชุมชนให้มีความยั่งยืนสอดคล้องกับการดำเนินโครงการของ กฟผ. กับชุมชนทั่วประเทศ

Pattana Sangsrirot egat 03

พัฒนา แสงศรีโรจน์ กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับการดูแลสังคมและชุมชนให้อยู่ดีมีสุขเป็นหนึ่งในภารกิจของ กฟผ. ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร ทั้งในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณรอบโรงไฟฟ้าและเขื่อนของ กฟผ. ได้เข้าอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทำการตลาดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถต่อยอดการดำเนินงานโดยจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งทั่วประเทศอาทิ วิสาหกิจชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราที่ชุมชนร่วมกันเฟ้นหาจุดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย เช่น ‘เค้กชะคราม’ทำจากสมุนไพรทรงคุณค่าในป่าชายเลน และ ‘ปลากะพงขาวเลี้ยงกระชัง’ จากโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงแบบเศรษฐกิจพอเพียงปากแม่น้ำบางปะกงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการเช่น ‘ผ้าพันคอ’ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีเปลือกจาก และเห็ดนางฟ้าภูฐานซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม สามารถสนับสนุนให้ก้าวสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคม นอกจากนี้ กฟผ. ได้เพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทาง Facebook Fanpage “ตลาดนัดเอนจี้ ของดีทั่วไทย”

egat 04

“กฟผ. พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยชุมชนที่แข็งแรงแล้วยังสามารถเป็นพี่เลี้ยงช่วยให้ชุมชนอื่นเติบโตอย่างมั่นคง และขอเชิญชวนหน่วยงานหรือภาคเอกชนอื่นๆ ร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสร้างสรรค์สังคมไทยให้ยั่งยืนมุ่งสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคม หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน” พัฒนา แสงศรีโรจน์ กล่าวในที่สุด

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.

mother-day-2563-smmagonline