บำรุงราษฎร์-มั่นคงเคหะการ-ไมเนอร์ รวมตัวสร้าง “รักษ” มุ่งดันเป็นศูนย์บูรณาการสุขภาพเบอร์หนึ่งของเอเชีย

0

SMmagonline – เมื่อปัจจัย 4 กลายเป็นเทรนด์ธุรกิจมาแรงที่โลกเริ่มตระหนักถึงความสำคัญที่แท้จริงเพราะเป็นรากฐานของ Wellness เทรนด์ธุรกิจมาแรงของโลก 3 ธุรกิจที่อยู่ในขอบข่ายอย่างบำรุงราษฎร์ที่เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ มั่นคงเคหะการจากภาคที่อยู่อาศัย และไมเนอร์ฯจาก Hospitality รวมถึงธุรกิจอาหาร จึงผนึกกำลังสร้างธุรกิจรับโลกยุคใหม่ เปิดตัวโครงการรักษ พุ่งเป้าเป็นศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมแห่งแรกในเอเชีย

โครงการรักษ (รัก-ษะ) เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กรธุรกิจจาก 3  ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัย 4 ได้แก่ ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และธุรกิจอาหารและไลฟ์สไตล์จาก บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง 3 องค์กรเข้าร่วมเปิดตัวโครงการพร้อมกันเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา การรวมตัวครั้งนี้ถือเป็นการนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมารวมกัน

rakxa-smmagonline1

(จากซ้าย) วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ และ วิลเลียม อี. ไฮเน็ค ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โครงการรักษ เกิดมาเพื่อเป็น World-Class Medical Wellness Destination แห่งแรกในเอเชีย

รักษ เป็นศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม​แห่งแรกในเอเชีย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Fully Integrative Wellness & Medical Retreat” มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท เน้นให้บริการภายใต้การผสมผสานเทคโนโลยีและศาสตร์การดูสุขภาพแบบองค์รวมที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับ World-Class Medical Wellness Destination มีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ไตรมาส 4/2563 พัฒนาภายใต้บริษัท มั่นคงไลฟ์ จำกัด 

โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์เชิงป้องกันแบบองค์รวม เป็นศูนย์สุขภาพที่ให้บริการครอบคลุมทุกศาสตร์แบบผสมผสานระหว่างการนำเอาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สมัยใหม่มาใช้ร่วมกับศาสตร์การแพทย์ แบบองค์รวม ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นับเป็นการบูรณาการแบบองค์รวมแห่งแรก ในประเทศไทยและในเอเชีย

ลักษณะการให้บริการจะจัดเป็นโปรแกรมดูแลสุขภาพ โดยมีตั้งแต่โปรแกรมตรวจเช็คสุขภาพ (Wellness Screening) ราคาเริ่มต้นที่ 60,000 บาทต่อท่าน และแพ็กเกจแบบ 3 วัน จนถึง 14 วัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย อาทิ การดูแลสุขภาวะทางเดินอาหาร (Gut Health) การเสริมภูมิคุ้มกัน (Immunity Booster) การดูแลน้ำหนัก (Weight Management) หรือการผ่อนคลายความเครียด (De-Stress) รวมถึงโปรแกรมดูแลสุขภาพและความงาม (Facial and Body Solution) จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

mk-life-smmagonline

ดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงไลฟ์ จำกัด กล่าวถึงการออกแบบโครงการ รักษ (รัก-ษะ) ว่า

โครงการออกแบบภูมิทัศน์ภายใต้คอนเซ็ป “BOTANICAL WELLNESS JOURNEY” เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพทางกาย ใจ เน้นการใช้ธรรมชาติบำบัด โดยสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้ใหญ่มากกว่า 3,500 ต้น ภายในโครงการ เพื่อให้สอดรับการโปรแกรมดูแลสุขภาพรวมถึงอาหารกินที่ถือเป็นองค์ประกอบของสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม

มีห้องพักฟื้นให้บริการ 27 ห้อง รวมทั้งภายในโครงการยังมีห้องอาหาร “อู่ข้าว” และ “อู่น้ำ” ซึ่งสื่อถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการกิน โดยอาหารที่จะเสิร์ฟนั้นจะมีทีมนักโภชนาการคอยให้คำแนะนำ เพื่อให้การรับประทานอาหารเป็นไปเพื่อเสริมสร้างสุขภาพหรือเพื่อต้านการอักเสบของร่างกาย นอกจากนั้นยังมีเวิร์กช็อปและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอีกด้วย

“การที่มั่นคงฯหันมารุกตลาดธุรกิจเพื่อสุขภาพ (Medical Wellness) ดำเนินการโดยร่วมกับพันธมิตรที่มีจุดแข็งอีกสองด้านอย่างบำรุงราษฎร์ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และไมเนอร์ฯ ซึ่งถือเป็นมือหนึ่งด้านธุรกิจ Hospitality รวมถึงธุรกิจอาหาร บริษัทจึงเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นแรงหนุนสำคัญของบริษัทในการตอกย้ำความสำเร็จด้านการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Roadmap) และเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สัดส่วนกำไรจากการพัฒนาอสังหาริมทรพัย์จากฝั่งธุรกิจเพื่อเช่าและเพื่อการบริการ Recurring Income เป็นสัดส่วน 50:50 ภายในปี 64” วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อเช่าและเพื่อการบริการ กล่าวเสริม

ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการ รักษ (รัก-ษะ) ซึ่งตั้งเป้าเป็น World-Class Medical Wellness Destination นับเป็นโครงการที่สอดคลองกับแผนแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย (พ.ศ.2560-2569) ของกระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ทั้งยังสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Medical and Wellness Tourism โดยนโยบายดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญของรัฐบาล อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

บำรุงราษฎร์ ยืนยัน ไทยติดท็อปอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับของ Global Wellness Institute รายงานว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยติดอันดับ 13 ของโลก  สามารถสร้างรายได้มากกว่า 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Bamrungrad-ceo-rakxa-smmagonline

ขณะที่ The International Healthcare Research Center (IHRC) ระบุว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ของประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลก โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ร้อยละ 38 ของจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียทั้งหมด และตลาดมีแนวโน้มเติบโตราวร้อยละ 14 ต่อปี

“การร่วมผนึกกำลังครั้งสำคัญของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในด้าน Medical & Wellness Tourism Hub ที่ร่วมกับบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวของความสำเร็จในการริเริ่มโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรที่ดีเยี่ยม และมีวิสัยทัศน์การดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ ที่ต้องการยกระดับให้ไทยกลายเป็น Medical & Wellness Resort of the World ซึ่งในส่วนของบำรุงราษฏร์ยังมี ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในเครือของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้ประเทศก้าวสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพในระดับโลกนี้ด้วย”

ไวทัลไลฟ์ @บางกระเจ้า ที่โครงการรักษ

สำหรับโครงการรักษ ถือเป็นการนำความโดดเด่นของศุนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไล์มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความแตกต่าง โดยโรงพยาบาลฯจะเปิดให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมภายใต้ชื่อใหม่ของไวทัลไลฟ์ @บางกระเจ้า ที่โครงการรักษ (อ่านว่า รัก-ษะ) โดยให้เป็น Medical & Wellness Retreat ที่พร้อมให้บริการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยบริการที่ผสมผสานระหว่างการแพทย์ตะวันออกและแพทย์ตะวันตก รวมถึงผสมผสานระหว่าง medical และ lifestyle modification เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

vitallife-smmagonline

นพ. นรินทร สุรสินธน ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ บางกระเจ้า และผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ อธิบายว่า การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของไวทัลไลฟ์ @บางกระเจ้า ที่โครงการรักษ (อ่านว่า รัก-ษะ) นั้น มีความแตกต่างจากแห่งอื่นๆ โดยออกแบบการดูแลสุขภาพแบบ personalize หรือเฉพาะรายบุคคล ด้วยการตรวจพันธุกรรมแล้วนำมาวิเคราะห์โปรแกรมที่ตรงกับผู้เข้าพัก พร้อมมี Lifestyle Coaching คอยให้คำปรึกแนะนำแนวทางในการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในเรื่องของอาหาร การออกกำลังกาย และพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม

“สิ่งที่เราเติมเข้าไป มี 2 ส่วน คือ Lifestyle factor และ External factor ส่วนของ Lifestyle factor คือเรื่องของอาหาร สารอาหาร หรือวิตามินต่างๆ ที่ทานเข้าไป การออกกำลังกาย การพักผ่อนนอนหลับที่เหมาะสม การจัดการกับความเครียด ซึ่งก็เปรียบเหมือนปุ๋ย ที่จะใส่เข้าไปในเมล็ดพันธุ์ และอีกด้านหนึ่งก็คือ External factor เปรียบได้กับ ดิน น้ำ ที่อาจมีสารพิษปะปน มีโลหะหนัก มี PM 2.5 หรือแม้กระทั่งโรคระบาด อย่างโรคโควิด-19 ก็ถือเป็นปัจจัยภายนอก ซึ่งจะเข้ามาทำให้ภายในร่างกายของเราเกิดการเปลี่ยนแปลง และอาจส่งผลกระทบถึงพันธุกรรมของเราได้”

ด้วยคอนเซ็ปต์นี้ ไวทัลไลฟ์ จึงได้พัฒนาโปรแกรมในการดูแลสุขภาพทั้งหมด 9 โปรแกรม อาทิ โปรแกรมการดูแลทางเดินอาหาร หรือโปรแกรม Gut Health Program สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหาร อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ขับถ่ายไม่ดี, โปรแกรม Immune Booster สำหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือคนที่ติดเชื้อบ่อยๆ รวมถึงคนที่เป็นภูมิแพ้, โปรแกรม Detox ที่จะทำการตรวจหาว่ามีโลหะหนัก มีสารพิษในร่างกาย มีการอักเสบของร่างกาย ซึ่งเป็นต้นเหตุของความแก่ชรา และโรคภัยต่างๆ โดยจะสามารถกำจัดสารพิษเหล่านี้ออกไปได้ หรือโปรแกรม Mobility สำหรับคนที่มีอาการปวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ โดยทั้งหมดนี้ ไวทัลไลฟ์ @บางกระเจ้า ถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจ หรือโรคต่างๆ

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.