ซีพี ออลล์ ผนึก ซีพี รีเทลลิงค์ มอบ ร้านกาแฟสร้างอาชีพ หวังปั้น “โรงเรียนต้นแบบ” ให้สพฐ.ต่อยอด

0

SMmagonline – ซีพี ออลล์ จับมือซีพี รีเทลลิงค์ มอบ ร้านกาแฟสร้างอาชีพ ให้โรงเรียนบ้านนาคู จ.กาฬสินธุ์ ด้วยการสนับสนุนแบบครบวงจร งบประมาณ-องค์ความรู้-อุปกรณ์จำเป็น บูรณาการหลักสูตรครู-นักเรียน เปิดขายกาแฟ-สินค้า OTOP พร้อมตกแต่งแบบมีเอกลักษณ์ หวังเป็น “New Landmark” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านรูปแบบสหกรณ์ พร้อมผลักดันเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” พัฒนาทักษะอาชีพแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ปั้นเป็นโรงเรียนต้นแบบ สร้างโอกาสโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศกว่า 30,000 แห่งต่อยอดโมเดล

  CPall-coffee-shop-baannaku-smmagonine

ธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า การส่งเสริมการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้เดินหน้าไปได้อย่างแข็งแกร่ง ล่าสุด บริษัทจึงได้ร่วมกับบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด สนับสนุนโครงการ “ร้านกาแฟสร้างอาชีพ” ให้แก่โรงเรียนบ้านนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงเรียน Best Practice ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) และมีแนวทางการดำเนินการที่สามารถสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน

“รูปแบบของร้านกาแฟสร้างอาชีพ จะต้องผ่านเกณฑ์มิติด้านความยั่งยืน 3 ข้อ ได้แก่ 1.การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ต้องมีแผนสร้างรายได้ด้วยตัวเองและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 2.การบูรณาการความรู้มาเป็นหลักสูตร มีการบรรจุเนื้อหาในรูปแบบหลักสูตรท้องถิ่น ให้ครูและนักเรียนในระดับชั้นที่เหมาะสมสามารถฝึกอาชีพ มีทักษะติดตัวตั้งแต่เด็ก 3.การพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นพื้นที่เปิดแห่งใหม่ให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาเรียนรู้การสร้างอาชีพในรูปแบบคอร์สระยะสั้น”

โดย โรงเรียนบ้านนาคู สามารถผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อได้อย่างโดดเด่นและมีวิธีการดำเนินการที่สามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ในการช่วยสร้างอาชีพให้แก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนต่อไปได้” ธานินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ และซีพี รีเทลลิงค์ ได้สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู้ในการบริหารจัดการร้านกาแฟ องค์ความรู้ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์และชงเครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ ให้แก่โรงเรียน ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และนักเรียนที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการรุ่นแรก ขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนได้บูรณาการหลักสูตรการบริหารร้านกาแฟในฐานะหลักสูตรท้องถิ่น ให้นักเรียนได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับระดับชั้นของตัวเอง

thanin-CPall-smmagonine

ธานินทร์ กล่าวอีกว่า ร้านกาแฟสร้างอาชีพ โรงเรียนบ้านนาคู จ.กาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “ร้านกาแฟเสรีไทย” ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพใจกลางอำเภอนาคู ติดถนนสายหลัก วางคอนเซ็ปต์ของร้านอย่างโดดเด่น ด้วยประวัติศาสตร์ของพื้นที่บ้านนาคูในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เข้ามาใช้ในการตกแต่งร้าน

CPall-coffee-shop-baannaku-smmagonine2

ภายในร้านจะมีสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ตลอดจนสินค้า OTOP ของอำเภอนาคูและอำเภอข้างเคียงใน จ.กาฬสินธุ์ วางจำหน่าย ตัวร้านยังจัดตั้งเป็นสหกรณ์ให้คุณครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน สามารถร่วมเป็นเจ้าของร้านด้วยการถือหุ้นสหกรณ์ในราคาเพียงหุ้นละ 10 บาท (จำกัดสูงสุดคนละไม่เกิน 1,000) และได้รับปันผลหากมีกำไรจากการบริหารจัดการร้าน

โดยปัจจุบัน มีครู นักเรียน และผู้ปกครอง ซื้อหุ้นรวมกว่า 4,000 หุ้น ระดมทุนได้ประมาณ 40,000 กว่าบาท เจากที่เริ่มเปิดขายมาได้ประมาณ 1 เดือน (ประมาณต้นเดือนกันยายน 2563) มียอดขายเฉลี่ยวันละ 70-80 แก้ว เฉลี่ยแก้วละ 40 บาท เพราะลูกค้าส่วนใหญ่นิยมสั่งเครื่องดื่มแก้วเล็ก ขณะที่คู่แข่งร้านกาแฟในพื้นที่อำเภอบ้านนาคู ปัจจุบันมีอยู่เพียง 4 แห่ง รวมร้านกาแฟแห่งนี้และร้านกาแฟในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีอยู่เพียง 1 สาขาในอำเภอบ้านนาคู

“ด้วยทำเลที่โดดเด่นในการก่อตั้งร้านประกอบกับคอนเซ็ปต์ของร้านที่เป็นเอกลักษณ์ เราเชื่อว่าร้านกาแฟสร้างอาชีพแห่งนี้ จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอนาคู ขณะเดียวกัน ตัวสินค้าที่นำมาวางจำหน่าย การสร้างหลักสูตรให้นักเรียน การเปิดทางให้คนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ในรูปแบบคอร์สอบรมระยะสั้น จะเป็นส่วนสำคัญให้โครงการเดินหน้าสร้างประโยชน์แก่ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน” ธานินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ หากโครงการกาแฟสร้างอาชีพของโรงเรียนบ้านนาคูประสบความสำเร็จ อาจมีการยกระดับโรงเรียนบ้านนาคู จากโรงเรียน Best Practice สู่โรงเรียนต้นแบบ (School Model) กลายเป็นต้นแบบที่สำคัญที่โรงเรียนอื่นๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อีก 30,000 กว่าแห่ง สามารถเข้ามาศึกษาดูงานและขอแนวทางการดำเนินโครงการ ไปปรับใช้กับโรงเรียนของตัวเองได้

CPall-coffee-shop-baannaku-smmagonine1

สำหรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตรก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) และเป็น 1 ใน 41 องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา

โดยปัจจุบัน ซีพี ออลล์ ดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED จำนวน 392 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพคน โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.