โซล โฟกัส ไทยแลนด์ ชูจุดแข็ง Bioscan กู้สุขภาพจิตคนไทย

0

SMmagonline : โซล โฟกัส ไทยแลนด์ ดัน 3 บริการหลัก ป้องกัน ฟื้นฟู พัฒนาสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ดึงเทคโนโลยี Bioscan กู้สุขภาพจิตคนไทย หลังพบวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้เกิดสภาวะเครียดสะสมจนนำสู่โรคซึมเศร้า

ดร.ชนิตาพันธ์ ธนะวัฒนกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โซล โฟกัส ไทยแลนด์ จำกัด (Soul Focus Thailand) กล่าวว่า ปัจจุบันสุขภาพจิตของคนไทยมีแนวโน้มเครียดมากขึ้น จากภาวะสังคมต่างๆ ประกอบกับปัจจุบันต้องเผชิญกับวิกฤติกับโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผู้คนมีสภาวะโรคเครียดสะสมจนเกิดปัญหาสุขภาพและป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น

จากข้อมูลขององค์กรอนามัยโลกพบว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากกว่า 300 ล้านคน คิดเป็น 4% ของจำนวนประชากรทั้งโลก 7,500 ล้านคน โดยในทุกๆ ปีจะมีอัตราผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายประมาณ 800,000 คน โดย 78% เกิดในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง

ขณะที่ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตพบว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยด้านจิตเวชมากถึง 3.3 ล้านคน แบ่งเป็น โรคจิตเภท 455,118 คน โรคซึมเศร้า 370,885 คน โรควิตกกังวล 485,621 คน พยายามฆ่าตัวตาย 31,610 คน ในขณะที่ประชากรที่สามารถเข้าถึงบริการด้านโรคจิตเวช คิดเป็น 61.21% ของจำนวนผู้ป่วยเท่านั้น

ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล โฟกัลป์ จำกัด ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กล่าวว่า จากการที่ตนเองผ่านการอบรมการวิเคราะห์ลายผิวนิ้วมือจากสถาบันของประทศไต้หวันและทำการสแกนนิ้วลายนิ้วมือมาแล้วกว่า 30,000 คน พบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนเกิดความเครียด กังวลไม่สบายใจมักมาจากประสบการณ์ของความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน

ดังนั้นการมีผู้ช่วยรับฟังปัญหาที่ดี ช่วยให้เข้าใจตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ทั้งภายในและภาพนอก นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากโลกภัยไข้เจ็บ

สำหรับบริษัท โซล โฟกัส ไทยแลนด์ ก่อตั้งขึ้นจากผู้บริหารและทีมนักจิตวิทยามืออาชีพที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ พร้อมรับฟังรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจใน 3 ด้าน คือ 1.ฟื้นฟู ทำให้คนพ้นจากความเครียด ความวิตกกังวล ซึมเศร้า โดยเป็นผู้ร่วมเคียงข้างให้กำลังใจ ให้มุมมองในมิติใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความสุขด้วยตัวเองผ่านปรึกษาและการใช้เครื่องมือในเชิงจิตวิทยา

2.ป้องกันทำให้คนมีภูมิคุ้มกันจากสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกที่ต้องเผชิญกับภาวะความเครียดความกังวล ไม่ให้เกิดปัญหาบานปลาย สามารถอยู่กับตัวเองและสังคมอย่างมีความสุข 3.พัฒนาทำให้คนดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างมั่นใจสามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

3 บริการหลัก

1.Counseling เป็นการปรึกษาตัวต่อตัวกับนักจิตวิทยามืออาชีพ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ลายนิ้วมือ “Bioscan” เพื่อตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคน โดยสามารถทำได้ทั้งตัวต่อตัว ทำกับครอบครัว คนรัก หรือพนักงานในองค์กร

ทั้งนี้ ผลของการวิเคราะห์ จะสามารถบอกลักษณะบุคลลิกภาพภายนอกที่ผู้อื่นมองเห็น กับบุคลิกภาพภายในที่ซ่อนอยู่ในแต่ละบุคคล ชี้ให้เห็นศักยภาพและข้อแตกต่างจากบุคคลอื่น ซึ่งสามารถนำผลนี้ไปต่อยอดศักยภาพในตัวเราเองสร้างทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น ช่วยให้มีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมากขึ้น

ระบบ Bioscan ผสมผสานระหว่างชีวภาพการแพทย์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศทั่วโลก “Bioscan”

2.เป็นการอบรมสัมมนาฝึกการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ “Love Me More รู้จักฉัน รู้จักเธอ” ที่เปิดสัมมนาให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการรู้จักตัวเอง ค้นหาจุดแข็ง จุดด้อยของตัวเอง “Love Me More เข้าใจคู่ รู้จักลูก” สัมมนาให้คู่รัก หรือครอบครัว มารู้จักตัวเองและเห็นถึงความแตกต่างของคนในครอบครัว เปิดให้บริการทุกเดือน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ใน เฟซบุค soulfocusthailand

3.การสัมมนาให้กับองค์กร ในเรื่องการสื่อสาร ลดความขัดแย้ง การลดความเครียด ลดซึมเศร้า ลดความสับสนของคนในองค์กร ดึงศักยภาพด้านเด่นของบุคลากรรวมถึงเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกบุคลากรของผู้บริหาร โดยใช้ทีมนักจิตวิทยาและเครื่องมือจิตวิทยาเข้ามาอยู่ในกระบวนการทำกิจกรรม

นอกจากนี้ยังมีบริการผ่าน hotline สายด่วน 02-821-6888 เปิดบริการตั้งแต่เวลา 13.00-20.00 และบริการผ่านโซเซียลมีเดียอื่นๆ เช่น แชต วิดีโอคอล บริการปรึกษาตัวต่อตัว หรือ กลุ่ม ซึ่งสามารถนัดปรึกษาร่วมกับแฟน คู่แต่งงานและครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดีขึ้น

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.