CAT-ไทยคม เปิดตัว NAVA by NSAT ยกระดับอุตสาหกรรมการเดินเรือสมุทร ก้าวสู่ Smart Ship เต็มรูปแบบ

0

SMmagonline : บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ NSAT เป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปิดตัวบริการแรก NAVA by NSAT ด้วยคอนเซ็ปต์ บริการดิจิทัลผ่านดาวเทียมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้สื่อสารทางทะเลในน่านน้ำประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ช่วยลดช่องว่างและอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร เสริมประสิทธิภาพให้แก่การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการเดินเรือ สร้าง Connectivity เชื่อมโยงทุกคนให้สื่อสารกันได้ทุกที่ ทุกเวลา สู่การเป็น Smart Ship เต็มรูปแบบ

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (NSAT) กล่าวว่า เรานำจุดแข็งของสองบริษัทมาผนึกรวมกัน โดย CAT มีศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน ในขณะที่ไทยคม มีประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมด้านดาวเทียม จึงนำมาสู่การต่อยอดและพัฒนาขึ้นเป็นบริการ NAVA by NSAT ในรูปแบบ Maritime Digital Solutions

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์

โดยเน้นการตอบโจทย์ตามลักษณะและความต้องการของผู้ใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเดินเรือ ด้วยการนำเสนอโมเดลธุรกิจที่หลากหลายในราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีทีมงานที่พร้อมดูแลและให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ทั้งนี้เรามีความมุ่งมั่นว่า NAVA by NSAT จะเป็นบริการเรือธง ที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการเดินเรือสู่การเป็น Smart Ship และสร้างประสบการณ์อันดีเยี่ยมด้านการสื่อสารทางทะเลให้แก่ผู้ใช้งานทางทะเลได้อย่างครบวงจร

พอ.สรรพชัย หุวะนันทน์

พอ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ CAT มุ่งเน้นการพัฒนาด้านดิจิทัลโซลูชัน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี โดย CAT มีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมภาคพื้นดิน
รวมถึงมีผลิตภัณฑ์และบริการด้านการสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งเมื่อนำมาพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตร จะช่วยเสริมศักยภาพการบริการให้แก่ผลิตภัณฑ์ และเป็นการขยายบริการเครือข่ายโทรคมนาคมของ CAT สู่ภาคพื้นน้ำ
NAVA by NSAT จะทำให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ทั้งบริการเสริมด้าน Voice  การเชื่อมต่อบริการคลาวด์-ดาต้าเซ็นเตอร์  และบริการระบบ CCTV ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครบวงจร สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมให้ผู้ใช้งานก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ

อนันต์ แก้วร่วมวงศ์

อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม กล่าวว่า กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของไทยคม คือ การเป็นผู้ให้บริการด้านสมาร์ทโซลูชันและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทั้งทางอวกาศ อากาศ ทางบก และทางน้ำ (Space-Air-Ground-Maritime Smart Solutions) โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชัน เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่
โดย NAVA by NSAT ได้ผนวกเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมของไทยคมเข้ากับดิจิทัลโซลูชันที่หลากหลายของ CAT ทำให้บริการนี้ถูกยกระดับขึ้นเพื่อจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการนอกชายฝั่งทะเลได้อย่างดีที่สุด
และไทยคมมุ่งหวังให้ความร่วมมือในการพัฒนาโซลูชันของทั้ง 2 องค์กรในครั้งนี้ เป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จในการขยายเครือข่ายด้านการสื่อสารโทรคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งภาคพื้นดิน และพื้นน้ำ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคต่อไปในอนาคต

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.