กระทรวงดีอีเอส คลอด NT อย่างเป็นทางการ เน้นทำงานแข่งกับเวลา ลูกค้า CAT- TOT ใช้บริการไม่กระทบ

0

SMmagonline : บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT  โดยมี หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร เป็นประธานกรรมการ NT และ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การควบรวมครั้งนี้เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดย NT ยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดของกระทรวงและมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ เชื่อว่า NT สามารถเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายด้านดิจิทัลของภาครัฐในด้านต่างๆ ซึ่งจากศักยภาพขององค์กรที่ควบรวมทรัพยากร ทั้งสินทรัพย์ โครงข่าย เทคโนโลยี บุคลากร ที่มีอยู่ จะสามารถรองรับและมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

ส่วนด้านการทำงาน NT จะนำบริษัทจากต่างประเทศมาช่วยพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม ทั้งที่เป็นระบบวอยซ์ รวมถึงระบบเดต้า และสิ่งที่สำคัญที่สุด เราจะเห็นการพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชน ซึ่งภายในปีนี้ จะมีการให้บริการที่เรียกว่า ซิมเดต้า หรือการให้บริการดาวน์โหลดและข้อมูลที่ดีที่สุด กว้างไกลที่สุดในประเทศ

ดังนั้น NT จะเป็นเครือข่ายทางเลือกของประชาชนที่มีความครอบคลุมกว้างไกลทั่วประเทศ มีการให้บริการ และคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าเดิม และจะที่สุดในประเทศในอนาคต นอกจากนี้ การให้บริการมือถือจะเป็นความร่วมมือกันของ TOT และ CAT ในนามของ NT

อย่างไรก็ตาม ในการควบรวมครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมกับคู่ค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าเนื่องจาก NT จะรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบและสินทรัพย์ของ CAT และ TOT มาทั้งหมด โดย NT พร้อมที่จะดำเนินงานต่อเนื่อง

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT กล่าวว่า ศูนย์บริการลูกค้าของ NT ได้เชื่อมโยงระบบของ CAT และ TOT เดิมเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานให้เรียนรู้ ส่งต่อ และติดตามงานระหว่างกันได้

นอกจากนี้ยังมีแคมเปญพิเศษโดยมีการแจกซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับลูกค้าอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิม  รวมถึงมีการจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ NT ตั้งแต่ 7 มกราคม 2564

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

ทั้งนี้ NT มีศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ 536 แห่ง  ซึ่งก็คือสำนักงานบริการลูกค้าของ CAT และ TOT เดิมทั้งหมด ในเบื้องต้นลูกค้าเดิมสามารถติดต่อใช้บริการต่าง ๆ ได้จากศูนย์บริการลูกค้า NT ทุกแห่ง ซึ่งจะมีการระบบในการเชื่อมโยงและส่งต่องานระหว่างกัน นอกจากนี้ได้จัดทำศูนย์บริการลูกค้าต้นแบบจำนวน 12 แห่งที่จะสามารถให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จด้วยการวางระบบและจัดเจ้าหน้าที่ของทั้งสององค์กรให้ปฏิบัติงานร่วมกัน

สำหรับสำนักงานใหญ่ของ NT ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  โดยผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครใช้บริการต่างๆ ได้ที่ NT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1888 ตลอด 24 ชั่วโมงและเว็บไซต์ www.ntplc.co.th

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.