ฟูจิฟิล์มมอบฟิล์ม Industrial X-Ray มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0

SMmagonline – เมื่อเร็วๆ นี้ พศวัต ชัยวิริยะ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ผลิตภัณฑ์ Industrial บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีมอบฟิล์ม Industrial X-Ray เป็นฟิล์มที่ใช้ในการตรวจสอบในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การตรวจสอบขบวนการงานขึ้นรูป การเชื่อม การหล่อโลหะ ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรมตั้งแต่ขั้นตอนการล้างฟิล์ม นำฟิล์มขึ้นมาแปลง ตลอดจนการอ่านผลลัพธ์ที่ได้จากการ X-Ray เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงโดยมี รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัย และบริการวิศวกรรมงานเชื่อมและอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ เป็นผู้รับมอบ ณ  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.