FWD คว้ารางวัล ‘องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเยี่ยม’ 5 ปีซ้อน

0

SMmagonline – ปัจจุบันยังมีผู้พิการอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาส และขาดการเอาใจใส่ด้านการดำรงชีวิตในสังคมที่บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (FWD Insurance) ให้ความสำคัญกับการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมและมุ่งพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

จึงได้ริเริ่มสนับสนุนให้ผู้พิการได้ใช้ชีวิตแบบเท่าเทียมโดยให้โอกาสในการจ้างงานแก่ผู้พิการเพื่อร่วมทำงานใน Contact Center ที่มูลนิธิพระมหาไถ่ และโรงเรียนอาชีวมหาไถ่ และให้บริการรถตู้รับ-ส่งพนักงานทุพพลภาพการให้ความสำคัญในการสนับสนุนผู้พิการอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานและส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยFWD เป็นหนึ่งในบริษัทที่สนับสนุนการจ้างงานสำหรับผู้พิการมาโดยตลอดและได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอฟดับบลิวดี เป็นองค์กรที่ต้องการจะเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิตและยังสนับสนุนให้ทุกคนออกไป Celebrate Living ตามแนวคิดของแบรนด์ โดยเราริเริ่มช่วยเหลือผู้พิการด้วยการสร้างอาชีพที่นำมาซึ่งรายได้ที่ยั่งยืน และทำให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตัวเองและดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความภูมิใจในตัวเองและยังสามารถ Celebrate Living ได้อีกด้วยการดำเนินงานนี้ถือเป็นการเน้นย้ำถึงค่านิยมหลักของบริษัทฯ ในการดูแลทั้งพนักงานผู้ถือหุ้นลูกค้าชุมชนและสังคมรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เพื่อสร้างและพัฒนาสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.