SME ชี้เป้าใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนคือทางรอดปีนี้

0

SMmagonline-ผลการศึกษาของ ซิสโก้ เรื่องเทรนด์เทคโนโลยีสำหรับเอสเอ็มอีในเอเชียแปซิฟิกและประเทศไทยในปี2564นี้ ชี้เป้าไปที่การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนขององค์กรอย่างจริงจัง

ซิสโก้ บริษัทด้านเทคโนโลยี ได้ออกมาเปิดเผยรายงานการศึกษาฉบับล่าสุดว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีในประเทศไทย 21% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายคือเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดในปีนี้ ส่วน 16% มองว่าเป้าหมายรองลงมาคือ ใช้เทคโนโลยีในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ๆ และปัญหาท้าทายสำคัญที่สุดสำหรับเอสเอ็มอีไทยก็คือ 59% มองหาช่องทางอื่นๆ ในการขายและจัดส่งสินค้า รองลงมา 50% ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน

Cisco

การทำงานแบบไฮบริดจ์

นอกจากนี้ Analysys Mason ยังได้เปิดเผยผลการสำรวจจากการสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงในสายงานธุรกิจและไอทีของเอสเอ็มอี 1,600 ราย ซึ่งมีพนักงาน 50 ถึง 150 คน ใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และประเทศไทย

โดยผลการศึกษาระบุว่า 41% ของเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) มองว่า การเตรียมระบบเพื่อรองรับการทำงานจากที่บ้านของพนักงานถือเป็นกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานและการขยายกิจการในปี 2564นี้ โดยกลยุทธ์ดังกล่าวมีความสำคัญเทียบเท่ากับการปรับใช้แพลตฟอร์มการขายทางออนไลน์เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

Cisco

เนื่องจากการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปสู่การทำงานแบบไฮบริดจ์ ดังนั้นเอสเอ็มอีในภูมิภาคนี้จึงมีแผนที่จะลงทุนในโซลูชั่นเทคโนโลยีเพื่อรองรับแนวโน้มดังกล่าว  ข้อมูลคาดการณ์ของ Analysys Mason ระบุว่ายอดใช้จ่ายสะสมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ของเอสเอ็มอีจะสูงเกิน 5 แสนล้านดอลลาร์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี คือตั้งแต่ปี 2563-2567

ทั้งนี้ จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ครองสัดส่วน 3 ใน 4 ของยอดใช้จ่ายดังกล่าว และเมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตจะครองสัดส่วนกว่า 50% ของยอดใช้จ่ายด้านไอซีที เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมภาคเอกชนทั้งหมดในภูมิภาคนี้

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส

ทวีวัฒน์ จันทรเสโน รักษาการกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน บริษัท ซิสโก้ มองว่าท่ามกลางสถานการณ์ไม่แน่นอนในปีนี้ ธุรกิจเอสเอ็มอีในไทยควรพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ด้วยการเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)

ทวีวัฒน์ จันทรเสโน

ทวีวัฒน์ จันทรเสโน

การรวมประสบการณ์ออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมถึงโซลูชั่นคลาวด์ เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย และการใช้ระบบอัตโนมัติ คือแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเสริมสร้างขีดความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ

ด้าน อัญชลี ธูปเกิด ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรกิจคอมเมอเชียล และเอสเอ็มอีของซิสโก้ ประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า จากผลการศึกษาดังกล่าวซิสโก้จึงได้พัฒนาโซลูชั่น Cisco Designed ที่มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การเชื่อมต่อ การทำงานร่วมกัน การประมวลผล และการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายดิจิทัล การเร่งปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในลักษณะเช่นนี้จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมต่างๆ ฟื้นตัวเร็วขึ้น

อัญชลี ธูปเกิด

อัญชลี ธูปเกิด

แนวโน้มสำคัญเอสเอ็มอีไทยปี 2564

เนื่องจากมาตรการล็อคดาวน์และข้อจำกัดด้านความปลอดภัย ทำให้มีการปรับเปลี่ยนช่องทางดิจิทัลในการติดต่อกับลูกค้า รวมถึงประสบการณ์ลูกค้าในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้เอสเอ็มอีจำนวนมากเปลี่ยนไปใช้ช่องทางการขายออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

แพลตฟอร์มคลาวด์ลดค่าใช้จ่าย

ผลการศึกษายังเปิดเผยอีกด้วยว่า 59% มองว่า ประสบการณ์ลูกค้า เป็นภารกิจสำคัญสูงสุดสำหรับเอสเอ็มอีในภูมิภาคนี้เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล พัฒนาไปสู่ Contactless เพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของการเจาะกลุ่มเป้าหมาย การติดต่อสื่อสาร และการเปิดบัญชีลูกค้า บริษัทจำเป็นที่จะต้องคิดหาแนวทางใหม่ๆ ในการบูรณาการประสบการณ์ดิจิทัลเข้ากับการติดต่อสื่อสารทางกายภาพอย่างไร้รอยต่อและเอื้อประโยชน์ต่อกัน เพื่อสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

Cisco

เอสเอ็มอีจำเป็นต้องอาศัยแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ราบรื่นและน่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกัน จะต้องใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการจัดส่งสินค้า และการให้บริการหลังการขาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่พัฒนาแล้วในภูมิภาค ได้แก่ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่ง 26% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด ขณะที่ ตลาดเกิดใหม่ คือ อินเดีย จีนอินโดนีเซีย และไทย ก็ให้ความสำคัญรองลงมา

ระบบ Hyperautomation

เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีบรรลุเป้าหมายนี้  ปัจจุบัน AIและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก้าวล้ำสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและไม่แพงจนเกินไปสำหรับเอสเอ็มอี จึงมีการปรับใช้ระบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้นในปี 2563ที่ผ่านมา นอกจากนี้ การใช้งานแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ยังช่วยให้สามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดของการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของธุรกิจ และช่วยลดต้นทุนคงที่ได้อีกทางหนึ่ง

บุคลากรเป็นเครื่องมือ สร้างมูลค่า

การปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน ถือเป็นความท้าทายทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับเอสเอ็มอีในภูมิภาคนี้ การมีส่วนร่วมของพนักงานถือเป็นภารกิจในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ดิจิทัล นอกจากนี้ การขยายตัวของระบบงานอัตโนมัติทำให้บุคลากรไม่ต้องทำงานซ้ำๆ ที่น่าเบื่ออีกต่อไป และสามารถทุ่มเทเวลาและความพยายามให้กับกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ 

ทบาทบุคลากรจะเปลี่ยนจากทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องมือในการทำงานเป็นทำงานไปสู่การสร้างมูลค่า ที่จะช่วยให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในการทำงานมากขึ้น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และในท้ายที่สุดแล้วก็จะมีส่วนร่วมในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมที่กว้างมากขึ้น

Cisco

ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ต้องมี

ข่าวดีก็คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้องค์กรทุกขนาดหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้มากขึ้น สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีใน APAC ยังจำเป็นต้องเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องนี้ ทั้งในระดับองค์กรและผู้ใช้งาน จะต้องมีการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้ทำงานแบบครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้งานได้ง่ายกว่าเดิม

แม้ว่าธุรกิจเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ใน APAC มีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในอนาคต แต่ธุรกิจขนาดเล็กในสัดส่วนที่มากกว่าคิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสำหรับการลงทุนด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ และแม้ว่าเอสเอ็มอีเกือบทั้งหมดได้ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพื่อรองรับการทำงานจากที่บ้าน แต่มีแนวโน้มน้อยกว่าที่เปลี่ยนแปลงอย่างถาวร

โดยปัญหาที่ธุรกิจเอสเอ็มอีต้องเผชิญกับระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ คือ พนักงานขาดความรู้หรือจิตสำนึก และเนื่องจากมีเครื่องมือ โซลูชั่นที่จะต้องจัดการมากเกินไป

Cisco

ทบทวนแผนการปรับใช้เทคโนโลยี

ซิสโก้ ได้วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอพิเศษไว้รับมือสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี คือ เทคโนโลยีคลาวด์ที่สามารถเริ่มต้นจากการสมัครใช้บริการขนาดย่อม และขยายขนาดเพิ่มเติมในอนาคตได้อย่างสะดวกขึ้น เช่น Cisco Meraki Fullstack Cloud Manage Network ที่รองรับการเติบโตของธุรกิจ, Cisco Collaboration Webex and Endpoint รองรับการทำงานร่วมกัน

และ Digital Transformation, Cisco Cloud Security Umbrella, AMP และ DUO รองรับด้านความปลอดภัยและCisco SMB Leasing Package ซึ่งเริ่มต้นการใช้งานในราคา 300,000 บาท สามารถผ่อนดอกเบี้ย 0% นาน 5 ปี

เครื่องมือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กประกอบด้วย Cisco Meraki ซึ่งเป็นโซลูชั่นไอทีที่จัดการผ่านระบบคลาวด์ ช่วยให้องค์กรธุรกิจสร้างเน็ตเวิร์คแบบ High-density ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และสามารถตรวจสอบดูแลจากแดชบอร์ดส่วนกลาง และ Cisco Collaboration Webex and Endpoint ในการรองรับการทำงานร่วมกัน

อีกทั้ง Digital Transformation รวมถึง Cisco Secure Collaboration ที่จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้างเครือข่ายที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการทำงานภายในองค์กรและนอกสถานที่ โดยเอสเอ็มอีจำนวนมากใช้ Cisco Meraki เพื่อสร้างเครือข่ายที่ปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและง่ายแก่การบริหารจัดการ

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.