TQM ลุยดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน สู่ผู้นำ Insurtech เต็มตัว

0

SMmagonline-ทีคิวเอ็ม กางแผนปี 2564 เตรียมโปรดักท์ประกันเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มเดินหน้า TQM Digital Transformation ต่อเนื่อง ชี้อานิสงส์จากโควิด-19 ดันเบี้ยประกันทะลุเป้าโกยกำไรปี 2563 ที่ 702 ล้านบาท

ผลประกอบการปี 2563

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM กล่าวว่า  ปีที่แล้วสิ่งที่ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจ TQM เติบโตตามเป้าหมายยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัย แต่จากวิกฤตโควิด-19 ผู้บริโภคหันมาทำประกันสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะประกันเฉพาะโรค ทำให้เรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากฐานเดิมจากกว่า 2 ล้านราย เป็น 3 ล้านราย

ทั้งนี้เป็นการเติบโตจากการซื้อประกันโควิด-19 ภายในระยะเวลา 3 เดือน และยังคงมีการสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งแบบต่ออายุและซื้อใหม่ เนื่องจากยังมีการระบาดรอบใหม่ วึ่งเป็นตัวเร่งให้เรานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ทั้งด้านงานขายและงานบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดการเรียนรู้ในการซื้อและรับบริการด้านประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น

มีรายได้รวม 3,136 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.7% โดยเป็นรายได้จากการให้บริการ เป็นจำนวน 3,082.5 ล้านบาท และรายได้จากดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 53.5 ล้านบาท ภายใต้การบริหารจัดการการทำงานและควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เรามีกำไรเพิ่มสูงขึ้น

โดยผลประกอบการปี 2563 ด้วยกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 311.2 ล้านบาท คิดเป็น 24.8% ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 702 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 194.7 ล้านบาท คิดเป็น 38.4% โดยจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติจ่ายเงินปันผล 1.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิ (RD) ในวันที่ 10 มีนาคม2564 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

TQM

กลยุทธ์ปี 2564

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQM กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาตลาดอีคอมเมิร์ชมีการเติบโตอย่างน่าสนใจ จากการระบาดของโควิด-19 กระตุ้นให้การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์สูงขึ้น รวมถึงตลาดประกันภัยด้วย

ดังนั้นในปีนี้ เราจะเริ่มโฟกัสกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย โดยสร้างความต้องการที่เหมาะสมและตอบโจทย์ในทุกเจนเนอร์ชั่น ขยายช่องทางการขายที่ไม่ได้มีเพียงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น แต่จะเพิ่มช่องทางที่สะดวกอื่นเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีในการซื้อประกัน

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายในการร่วมลงทุนหรือเข้าซื้อกิจการ (M&A) ของบริษัทที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจระหว่างกัน เพื่อเสริมศักยภาพของ TQM ให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 50,000 ล้านบาท ภายในปี 2569

สำหรับกลยุทธ์ TQM ในปีนี้ ยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำดิจิทัลอินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ เน้นความคุ้มครองแบบคุ้มค่า คุ้มราคา ด้วยหลากหลายความคุ้มครอง เช่น ประกันภัยสำหรับรถยนต์ที่ใช้น้อย ประกันรถยนต์ซึ่งพัฒนาความคุ้มครองให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานและมีแผนที่จะส่งนวัตกรรมประกันภัยประเภทต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ประกัน

ส่วนของกลุ่มลูกค้าองค์กรได้เตรียมแผนในการเข้าทำตลาดมากขึ้น ด้วยแผน Corporate Solutions ที่มีทั้งงานขายและงานบริการแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าองค์กร และยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาใช้เทคโนโลยีตามแผน TQM Digital Transformations มุ่งต่อยอดพัฒนา Mobile Application ภายใต้บริการ TQM 24 ให้เป็นบริการเคลม ดู ต่อจ่ายสามารถดาวน์โหลดให้อุ่นใจใกล้ตัวยิ่งขึ้น

พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ายิ่งขึ้น เช่น ขยายงานขายประกันบ้าน ด้วย Home Platform ช่วยให้ลูกค้าสามารถทราบความเสี่ยงของบ้านเพื่อการทำประกันที่เหมาะสม รวมทั้งบริการเรียกร้องค่าสินไหมผ่านระบบHome Platform และร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่าง คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

Strengthen existing channels  การรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดยแบ่งความต้องการของลูกค้าตามราย Segment พร้อมขยายช่องทางการขายทั้งออนไลน์ออฟไลน์ และรุกตลาดลูกค้าองค์กรมากขึ้น ด้วยงานขายและบริการกับบริการรับให้คำปรึกษาด้านการจัดการสินไหมทดแทนแบบครบวงจร (Corporate Solutions)

Grow sales through cross-selling นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันที่เพิ่มโอกาสในการขายกับลูกค้าเดิมมากยิ่งขึ้น

Enhance insurance ecosystem through strategic partnership การร่วมกับพันธมิตรผ่านโครงการ TQM Transformation เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับระบบงานของ TQM และกลุ่มบริษัท ให้เกิดความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ ด้วยแนวคิดลูกค้าเข้าถึงเรา เราเข้าถึงลูกค้า

Grow inorganic through M&A การร่วมลงทุนหรือเข้าซื้อกิจการของบริษัทที่มีธุรกิจที่ส่งเสริมระหว่างกัน เช่น การร่วมลงทุนใน บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR ซึ่งเดิม TQM เป็นพันมิตรทางธุรกิจกับ TQR มานานในแง่ของผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้จำหน่าย

ดังนั้น โดยโครงสร้างธุรกิจของทั้ง 2 บริษัท เป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ด้านการลงทุนนั้นในอนาคต TQM เองมีแผนจะขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการเติบโตของกิจการ ขณะเดียวกันTQR ก็จะหาพันธมิตรเพิ่มเสริมความแข็งแกร่งในอนาคตด้วยเช่นกัน

Expand regional เตรียมแผนขยายตลาดไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มที่กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจและมีกำลังซื้อสูงในกลุ่มประเทศ CLMV เช่น กัมพูชา และลาว ที่ได้ดำเนินการไปแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งมอบให้ผู้บริโภค

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.