กลุ่มสามารถ ตั้ง “ธีระชัย พงศ์พนางาม” นั่งตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

0

SMmagonline-ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ และ ธีระชัย พงศ์พนางาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 นั้น

วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนตำแหน่งและบทบาทหน้าที่ผู้บริหารในกลุ่มบริษัทสามารถนั้น เป็นเรื่องปกติเนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาบุคลากรภายในให้เติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนด Succession Plan หรือแผนการสืบทอดตำแหน่งไว้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ก็เพื่อคงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการบริหารงาน อีกทั้ง ยังถือเป็นการสร้าง Sense of Ownership ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรุ่นต่อๆไปขององค์กรอีกด้วย

วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

ช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทสามารถได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายมากมาย ซึ่งก็ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่บริษัท ทุกปัญหาที่เข้ามาคือบทเรียนที่ทำให้เราแกร่งขึ้น ดังนั้น ผมจึงคิดว่าเวลานี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการขยับตำแหน่งตนเอง เพื่อมุ่งเน้นในการมองหาโอกาสและสร้างธุรกิจใหม่ๆ อย่างจริงจังให้แก่กลุ่มสามารถ

โดยได้มอบหมายให้ ธีระชัย พงศ์พนางาม ซึ่งเป็นผู้บริหารที่พร้อมด้วยประสบการณ์ ความสามารถ และได้พิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกับกลุ่มสามารถมากว่า 20 ปี ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อดูแลการบริหารจัดการ Business Operation แทน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ในการขยายธุรกิจใหม่ของกลุ่มสามารถ ได้ศึกษาและนำเสนอโมเดลธุรกิจ B2G2C แก่หลายๆ องค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อตอบสนองนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัล

ธีระชัย พงศ์พนางาม

โดยมั่นใจว่าโมเดลธุรกิจที่เน้น All Win นี้ จะทำให้ทุกฝ่ายทั้ง ประชาชน รัฐ และเอกชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา Business Solutions และ Mobile Applications ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน โดยมีแนวทางในการพัฒนาขึ้นเอง และลงทุนร่วมกับ Start up ที่น่าสนใจมากขึ้น

ผมมั่นใจว่า เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้ว จากนี้ไป จะเข้าสู่ยุคของการพลิกฟื้นและการสร้างรากฐานธุรกิจที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มสามาถต่อไป

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.