สงกรานต์ เทศกาลช่วยฟื้นธุรกิจ เชื่อ ช้อปเยอะ เที่ยวเยอะ เงินสะพัด

0

SMmagonline- เชื่อว่าหยุดยาวนี้ ธุรกิจไทยจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง เพราะล่าสุด ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) เผยผลสำรวจการคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคชี้ชัดว่าดีขึ้นในเทศกาลสงกรานต์

โควิด -19 หยุดกระแสเที่ยว ช้อปไม่ได้

“แม้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะยังอยู่ แต่เชื่อว่าในช่วงเทศกาลสงกราต์ที่หยุดยาวนี้ ก็กระตุ้นทำให้คนไทยเริ่มปลดล็อคการใช้จ่ายในหลายด้านมากขึ้น นางสาวชุติมา วิริยะมหากุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) พร้อมเผยผลการศึกษาแนวโน้มแนวโน้มการบริโภคที่ทำการสำรวจทุก ๆ 2 เดือน ซึ่งในครั้งล่าสุดได้การสำรวจเมื่อช่องกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยผู้ร่วมตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศชายและหญิงจำนวน 1,200 คน อายุ 20-59 ปี จาก 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ พบข้อบ่งชี้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยที่สำคัญ 2 ข้อ ได้แก่

 1. ผู้บริโภคกล้าใช้จ่ายมากขึ้นแม้โควิดจะยังอยู่

 • คนไทยเริ่มผ่อนคลายกับการใช้จ่ายมากขึ้น เห็นได้จากความต้องการใช้จ่ายไปกับการทานอาหารนอกบ้านหรือการซื้อเสื้อผ้าใหม่
 • การอยู่บ้านมากขึ้นยังทำให้เกิดวิถีใหม่ “สร้างสุขได้เองที่บ้าน” เห็นได้จากความต้องการซื้อสินค้าเครื่องใช้เพื่อความสะดวกสบายในบ้านมากขึ้น
 • ส่วนกการซื้อของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันเริ่มน้อยลงเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อน

ทั้งนี้สินค้าและบริการที่ผู้บริโภคอยากซื้อมากที่สุดในเดือนเมษายน 5 อันดับแรก คือ อาหาร, ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน, โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน, เครื่องใช้ภายในบ้าน, เสื้อผ้า  และที่น่าสนใจคือพบว่าคนไทยมีความต้องการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น

 1. อานิสงส์จากเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาว

วันหยุดยาวช่วงหน้าร้อนนี้เป็นตัวขับเคลื่อนการใช้จ่ายเพื่อเตรียมตัวสำหรับการพักผ่อน การรวมญาติ ทั้งยังมีเทศกาลลดราคาต่างๆ มาจูงใจ สัญญาณความสุขนี้ส่งผลต่อระดับความคาดหวังถึงความสุขในอนาคตที่เพิ่มขึ้นด้วย

 • ระดับความสุขในปัจจุบันอยู่ที่ 65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 64 คะแนนในการสำรวจครั้งก่อน
 • สำหรับการคาดการณ์ระดับความสุขใน 3 เดือนข้างหน้า
 • ผู้บริโภคคาดว่าจะมีความสุขเท่ากับตอนนี้ 51% เพิ่มขึ้น 2% จากการสำรวจครั้งก่อน
 • คาดว่าจะมีความสุขมากขึ้น 43% เพิ่มขึ้น 2%
 • คาดว่าจะมีความสุขน้อยลง 6% ลดลง 4 %

อินไซด์การช้อปปิ้งในช่วงหยุดยาว

สำหรับแนวโน้มความต้องการใช้จ่ายในเดือนเมษายน 2564 นั้น ทางด้าน นางสาววรีมน เบญจพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และนางสาวดวงแก้ว ไชยสุริวิรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ให้ข้อมูลจากการทำสำรวจพบว่าจะอยู่ที่ผู้คนต้องการช้อปปิ้งมากถึง 56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 54 คะแนนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ที่น่าสนใจคือ พบว่าต้องการใช้จ่ายไปกับการซื้อเสื้อผ้า ทานอาหารนอกบ้าน เครื่องใช้ภายในบ้าน รองเท้า-กระเป๋า โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

พฤติกรรมความต้องการใช้จ่ายของผู้คนต่างกันไปอย่างมีนัยสำคัญ  ดังนี้
แนวโน้มความต้องการใช้จ่าย
 • เพิ่มขึ้นในภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคเหนือ ภาคตะวันออกมีความต้องการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากที่สุดโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีและระยอง จากสินค้ากลุ่มอาหาร ของใช้ในชีวิตประจำวัน และเสื้อผ้า ซึ่งอาจเป็นผลจากการซื้อทดแทนของที่หมดไปในช่วงล็อคดาวน์ และสำหรับการประกอบอาชีพเพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงอีกครั้ง
 • ส่วนกรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีแนวโน้มความต้องการใช้จ่ายลดลง
อายุไหนใช้จ่ายมากสุด

แนวโน้มความต้องการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว โดยอาจเป็นการจับจ่ายเพื่อเตรียมตัวสำหรับเทศกาลและวันหยุดยาว เช่น ซื้อของขวัญให้ครอบครัวและคนพิเศษ หรือซื้อของตามที่วางแผนไว้แล้วเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น

ทั้งนี้ การคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทย เป็นการสำรวจทุก 2 เดือนร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัทในเครือฮาคูโฮโด เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทย

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.