KBTG เปิดทามไลน์ธุรกิจ สู่ความแข็งแกร่งในภูมิภาค

0

SMmagonline-เคบีทีจี รุกทรานส์ฟอร์มเฟส 2 เสริมความแข่งแกร่งให้ Kbank สู่ธนาคารดิจิทัลแห่งภูมิภาค เร่งสร้างทีมนักพัฒนา 1,900 คน เดินหน้าธุรกิจ Decentralized Finance

เปิดทามไลน์ธุรกิจสู่ความแข็งแกร่ง

เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน บริษัท กสิกร บิซิเนสเทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด หรือ KBTG กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะเข้าสู่จุดหักศอกในปี 2567-2568 ซึ่งเทคโนโลยีจะมีการเทคออฟเร็วขึ้น และจากนั้นในช่วงปี 2571-2573 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เร็วที่สุด นอกจากนี้ยังมีโควิด-19 เข้ามาเป็นปัจจัยเร่งที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ทุกคนคาดไว้ ดังนั้น องค์กรที่จะอยู่รอดได้จะต้องปรับตัวให้ทัน    

KBTG มีภารกิจในการนำเทคโนโลยีสร้างสรรค์บริการดิจิทัล เพื่อสนับสนุนให้ธนาคารกสิกรไทยเป็นสถาบันการเงินที่แข็งแกร่ง ก้าวทันความต้องการของลูกค้า และพร้อมรับทุกกระแสความเปลี่ยนแปลง จึงได้เดินหน้าทรานสฟอร์มองค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดยการทรานส์ฟอร์มเฟสแรก ช่วงปี2562-2563 เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนในระดับโครงสร้างองค์กร โดยทำความเข้าใจความต้องการของพนักงานในเชิงลึก มองพนักงานเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการทำพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีให้ทันสมัย

ทั้งด้านข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และแอปพลิเคชันบริการต่าง ที่มีกว่า 400 รายการ ต่อมาในปี 2563 ได้เกิดInnovation Runway ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่องค์กรใช้ในการสร้างนวักตรรมบริการด้วยการทำงานแบบ Agile และสร้างความพร้อมของทีมงานที่จะทำงานได้จากทุกที่  

ทรานส์ฟอร์มเฟส 2

ช่วงปี 2564-2566 เราจะกลายเป็นองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนการทำงานแบบอัตโนมัติในองค์รวม โดยในปีนี้ เรามีการตั้งแผนก DevX  ซึ่งเป็นแผนกที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ทำงานที่ดีให้แก่นักพัฒนา มีซอฟท์แวร์รองรับการทำงานของนักพัฒนา ช่วยในขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัย การรีวิวโค้ด มีระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยทดสอบ แล้วโหลดขึ้นคลาวด์ได้คล่องตัวขึ้น

นอกจากนี้ จากการสร้างแพลตฟอร์ม Innovation Runway และความพร้อมด้านบุคลากร Data Scientist พร้อมทั้งฐานข้อมูลที่มีคุณภาพจ เราจะพัฒนาสู่การเป็น AI factory สามารถพัฒนาโมเดลได้เร็วขึ้น 12 เท่า จึงสามารถผลิตงานได้ทันความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

อีกทั้ง เราได้ทำโครงการ Tech Campus ซึ่งเราร่วมมือกับสถาบัน ทำ co-research กับสถาบันเหล่านี้เพื่อออกเป็นdeep tech innovation ที่จะได้เห็นตลอดทั้งปี  

เดินหน้าขยายทีมเวียดนาม

สำหรับการทรานสฟอร์มสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยนีระดับภูมิภาค ปัจจุบันเรามีบริษัทเทคโนโลยีในประเทศจีนภายใต้ชื่อ K Tech ซึ่งจะมีการรับพนักงานด้านเทคโนโลยีเพิ่มอีก 80 คน ส่วนที่เวียดนาม ซึ่งธนาคารกสิกรไทยได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจสาขานั้น

เราเดินหน้าจัดหาพนักงานด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพกว่า 100 คน เข้ามาร่วมงาน โดยจะต้องจัดทีมที่เวียดนามภายในไตรมาสสามปีนี้ พร้อมขับเคลื่อนเพื่อการแสวงหาเทคโนโลยีและการพัฒนาบริการดิจิทัลแบงกิ้งสำหรับธนาคารกสิกรไทยในการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลแบงกิ้งระดับภูมิภาค ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายปีนี้ เราจะมีพนักงานทั่วภูมิภาคเพิ่มจาก 1,500 คน เป็น 1,900 คน    

เทรนด์เทคโนโลยี Digital Asset

เราได้เริ่มเข้าไปสำรวจและเตรียมความพร้อมเรื่องระบบการเงินที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาจัดการแทนตัวกลางอย่างสถาบันการเงิน (Decentralized Finance หรือ DeFi) โดย เราได้จัดตั้ง Kubix เข้าไปนำร่องการทำ DeFi ด้วยการร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยสร้าง ICO Portal ทางเลือกใหม่ในการระดมทุน หรือลงทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ซึ่งการระดมทุนจะดำเนินการโดยการแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบโทเคนดิจิทัล แล้วระดมทุนผ่านการทำ Initial Coin Offering หรือ ICO

ทั้งนี้มี ICO Portal เป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้แก่นักลงทุนในตลาดแรก นับเป็นการdecentralize finance แบบที่มีสินทรัพย์รองรับ ซึ่งมีความหมายต่อภาคเศรษฐกิจจริง เป็นทางเลือกให้แก่ธุรกิจในการระดมทุน

และเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุน สร้าง Financial Inclusion เพราะเราเชื่อว่าการเงินที่มีศูนย์กลางโดยสถาบันการเงินหรือ CenFi และการเงินที่กระจายศูนย์กลาง หรือ DeFi จะสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยผู้ให้บริการที่มีความพร้อมที่สุด  

“เราจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเต็มรูปแบบในปี 2566 รองรับธนาคารกสิกรไทยที่จะขยายสู่ภูมิภาคด้วยแนวทาง asset light และไปแบบ digital first ที่พร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ศักยภาพบุคลากร การรีสกิล ทักษะด้านภาษา และวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง”

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.