ประเทศไทย เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ ติดอันดับ 9 ของโลก

0

SMmagonline- NOSTRA LOGISTICS ชี้สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ไทยขึ้นอันดับ 9 ของโลก แนะผู้ใช้ถนนปรับพฤติกรรมขับขี่

3 สาเหตุหลักของอุบัติเหตุ

นอสตร้า โลจิสติกส์ เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก และสูงที่สุดอันดับ 1 ในเอเชียและอาเซียน ซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 22,491 คนต่อปี นับเป็นอัตราที่สูงเมื่อประเมินจากจำนวนประชากร 100,000 คน มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุถึง 32.7 คน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลอย่างเช่น ปีใหม่ หรือสงกรานต์ ทั้งนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคมพบ 3 สาเหตุหลักของอุบัติเหตุ คือ

  • การชนทั่วไป
  • เกิดจากบุคคล เช่น การขับรถเร็ว ขับรถตัดหน้า
  • เกิดจากอุปกรณ์ เช่น ห้ามล้อขัดข้อง

แนะใช้เทคโนโลยีลดเสี่ยง

วรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด กล่าวว่า ปี 2563 ที่ผ่านมา สถานการณ์การบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยในภาพรวม จากอุบัติการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนลดลง แต่พบว่าไทยยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดอันดับ 1 ในเอเชียและอาเซียน มองว่ายังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากสถิติอุบัติเหตุยังคงเกินค่าเฉลี่ยของโลกถึง 2 เท่า

วรินทร สีสุขดี

วรินทร สีสุขดี

การนำเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น เช่น ระบบการป้องกันและแจ้งเตือนการขับขี่ที่เรียกว่า ระบบเทเลเมติกส์ (Telematics) ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถ

และแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ได้ทราบถึงความเสี่ยงในขณะขับรถ ทำให้ผู้ขับขี่เปลี่ยนพฤติกรรมหรือเพิ่มความระมัดระวังในการขับได้ทันเวลา เช่น ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด ขับออกนอกเลน ขับรถจี้คันหน้ามากเกินไป การใช้กล้องตรวจจับการละสายตาจากการขับรถ อาการง่วง หลับใน หรือ การใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถ เป็นต้น

ในด้านการบำรุงรักษา การตรวจเช็คสภาพก่อนใช้งานพาหนะ เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ในกรณีขององค์กรที่มีรถจำนวนมาก การดูแลรักษา หรือซ่อมบำรุงถือได้ว่าเป็นการจัดการที่ซับซ้อนและควบคุมงบประมาณได้ลำบาก

Maintenance Management System จึงเป็นเทคโนโลยีที่มาเป็นผู้ช่วยจัดการ ตั้งแต่การใช้ระบบ Digital Checklist การนัดหมายการเข้าซ่อม รวมถึงสรุปผลการซ่อมบำรุง และค่าใช้จ่ายของกลุ่มรถเพื่อพิจารณาลดค่าใช้จ่าย หรือขายรถที่มีค่าซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.