คปภ. คลอดประกันโควิดคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ

0

SMmagonline – ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย มูลนิธิสิริวัฒนภักดี มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรดังกล่าว โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติรับมอบกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ เหมือนกับที่เคยได้พูดไว้ว่าพวกเราต้องชนะไปด้วยกัน โดยเฉพาะการดูแลบุคลากร ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนหน้า

เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก. ศบค.) ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)  ถึงแนวทางการจัดทำประกันภัยคุ้มครองให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นผู้เสียสละต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความเสี่ยงเพื่อปกป้องประชาชนไทย ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

OIC 02

สำนักงาน คปภ. จึงได้บูรณาการร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย พัฒนาแบบกรมธรรม์ประกันภัยโดยเฉพาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งคุ้มครองการเสียชีวิต/ภาวะโคม่าเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลประโยชน์กรณีตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งตน ในฐานะนายทะเบียนได้เห็นชอบแบบกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว โดยมีสำนักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคม ประกันชีวิตไทย มูลนิธิสิริวัฒนภักดี มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งหมดกว่า 38,000,000 บาท เพื่อคุ้มครองภัยจากการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์  ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 270,000 ราย วงเงินความคุ้มครอง 275,410 ล้านบาท

โดยแต่ละรายจะได้รับความคุ้มครองจาก 3 กรมธรรม์ ดังนี้

 1. กรมธรรม์คุ้มครองการเสียชีวิต ระยะเวลาคุ้มครอง 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
 2. กรมธรรม์คุ้มครองภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
 3. กรมธรรม์คุ้มครองผลประโยชน์กรณีตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 10,000 บาท และกรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท

ทั้งนี้ มีบริษัทประกันภัย จำนวน 22 บริษัท เข้าร่วมรับประกันภัย ประกอบด้วย บริษัทประกันชีวิต 10 บริษัท ได้แก่

 • บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
 • บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • บมจ.ทิพยประกันชีวิต
 • บมจ.ไทยประกันชีวิต 
 • บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • บมจ.เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต
 • บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • บมจ.เอไอเอ
 • บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต

บริษัทประกันวินาศภัย 12 บริษัท ได้แก่

 • บมจ.กรุงเทพประกันภัย
 • บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
 • บมจ.ทิพยประกันภัย
 • บมจ.นวกิจประกันภัย
 • บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 • บมจ.แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • บมจ.วิริยะประกันภัย
 • บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย
 • บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
 • บมจ.อาคเนย์ประกันภัย
 • บมจ.เอเชียประกันภัย 1950

OIC 03

นอกจากนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลบุษราคัม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 50 เครื่อง รวมมูลค่า 10.5 ล้านบาท ในครั้งนี้ด้วย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทย มีความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์ โดยตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกแรกช่วงต้นปี 2563 ได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้ว 70,000 ราย เบี้ยประกันภัย 7 ล้านบาท วงเงินความคุ้มครอง 3,500 ล้านบาท

สำหรับ ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คปภ. ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทย องค์กรการกุศล และบริษัทเอกชน เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สอง ซึ่งเป็นการส่งมอบความคุ้มครองให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ผ่านความคุ้มครองจาก 3 กรมธรรม์ แบบครบวงจร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงได้อุ่นใจ หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์จากการปฏิบัติงานดังกล่าว

“สำนักงาน คปภ. ขอขอบคุณรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ทุ่มเทสรรพกำลังทุกอย่าง เพื่อดูแลประชาชนผู้ติดเชื้อและผู้ที่ได้รับผลกระทบ และขอส่งความห่วงใยพร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ครั้งนี้ ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จะมุ่งมั่นนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยเหลือ     อย่างเต็มความสามารถ โดยจะบูรณาการกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันช่วยให้ประเทศไทยข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้ายฃ

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.