FWD เปลี่ยนมุมคิด ประกันชีวิต ด้วย “Celebrate living”

0

SMmagonline-เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ส่งแบรนด์แคมเปญ “Celebrate living” ดึงกลยุทธ์เด็ด Musicumentary เจาะใจผู้บริโภคไทยตอบโจทย์ New Normal

มุมมองประกันชีวิต แบบ Celebrate living

เดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เราจะเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิต ด้วยแนวทางการทำงานในแกนหลักดังนี้ ความมุ่งมั่น ทำงานอย่างเปิดเผย มีนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ทำงานเชิงรุก และใส่ใจลูกค้า โดยปีนี้มีแบรนด์แคมเปญ “Celebrate living” เป็นการสื่อสารแบรนด์ให้สอดคล้องกับตลาดของผู้บริโภคผ่านวิธีการเล่าเรื่องที่แตกต่าง  เพื่อต้องการเป็นแบรนด์ที่เข้าไปนั่งในใจคนไทยทั้งประเทศ

เดวิด โครูนิช

ปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า เราทำวิจัยทางการตลาดทั้งแบบเชิงคุณภาพและปริมาณกับกลุ่มตัวอย่าง อายุระหว่าง 25 – 50 ปีทั่วประเทศไทย ว่าในยุค New Normal นี้ อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุข และมุมมองที่มีต่อประกันชีวิตเป็นอย่างไรเพื่อให้เราได้เข้าใจคนไทยในยุคนี้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ผลของการวิจัยพบว่า สิ่งที่ทำให้คนในยุคนี้มีความสุขและเดินหน้าต่อไปได้ เป็นความสุขเล็กๆ รอบตัวที่เรียกว่าMicro moments ซึ่งเป็นความสุขจากสิ่งเล็กน้อยที่ทำได้ทุกวัน โดยเสียงเพลงยังคงเป็นหนึ่งในสื่อบันเทิงที่ผู้บริโภคชอบและเข้าถึงคนได้ง่าย  ดังนั้นเราจึงได้นำเพลงมาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารแบรนด์แคมเปญในครั้งนี้

ปวริศา ชุมวิกรานต์

กลยุทธ์ Musicumentary

โดยการนำเสนอเรื่องราวของแบรนด์ด้วยวิธีการใหม่ ที่ยังไม่เคยมีใครทำในตลาดประกัน คือ  กลยุทธ์Musicumentary ( Music + Documentary ) มาสร้างเป็นภาพยนตร์โฆษณา มีการเชื่อมโยง Celebrate living เข้ากับMicro moments ซึ่งเราใช้ผู้บริโภคตัวจริงที่เป็นเจ้าของเรื่องราวนั้นมานำเสนอความชอบที่หลากหลาย เช่น สายกินสายเที่ยว สายรักสุขภาพ เป็นต้น ผสมผสานกับการใช้บทเพลง ‘Celebrate living’ เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคนดูกับภาพยนตร์โฆษณาให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

เราให้ความสำคัญทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์ทุกช่องทางแบบ 360 องศา ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ Out of Home รวมถึงป้ายโฆษณาดิจิทัล ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่างจังหวัด รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดีย และ Entertainment platform  อย่าง LINE TV และ Viu เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์มากยิ่งขึ้น

อีกทั้ง เรานำกลยุทธ์โฆษณาแบบใหม่มาใช้ คือ เทคโนโลยี GEO Fencing ซึ่งได้เลือกป้ายโฆษณาดิจิทัลใน Strategic location กว่า 31 จุดทั่วกรุงเทพฯ แบ่งตามความสนใจของคน เพื่อส่ง Online Ads ที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายนั้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการสื่อสารผ่าน KOL และ Influencer เพื่อร่วมกันถ่ายทอดมุมมองความชอบในรูปแบบที่แตกต่างกันให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.