ไทยประกันชีวิต พร้อมเป็นทุกคำตอบของชีวิต ดูแลทุกภาคส่วน ฝ่าวิกฤตโควิด-19

0

SMmagonline- ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หลายระลอก ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนไทย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการเป็น “ทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions” ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมตามแนวทางของ SDGs (Sustainable Development Goals) ผ่านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้เอาประกันภัย พนักงาน ฝ่ายขาย และคนในสังคม

ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในปัจจุบัน ไทยประกันชีวิตจึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เนื่องด้วยมีความห่วงใยและตระหนักถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ Stakeholders ทุกภาคส่วน

เพิ่มการดูแลลูกค้า

ไทยประกันชีวิตมุ่งดูแลลูกค้าอย่างรอบด้านในทุกสถานการณ์ จึงได้ขยายความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ครอบคลุมการตรวจโรคโควิด-19 เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจที่ภาครัฐกำหนดและไม่เกินวงเงินกรมธรรม์ สำหรับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน (IPD) คุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อโควิด-19 ไม่เกินวงเงินค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเข้ารักษาตัว

พร้อมขยายความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายได้ ครอบคลุมทั้งการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) โดยจะคุ้มครองตามขั้นตอนการใช้บริการ Fax Claim สำหรับโรงพยาบาลคู่สัญญา

และเพื่ออำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงให้กับลูกค้า จึงได้พัฒนาผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ให้ลูกค้ายังสามารถทำธุรกรรมประกันชีวิตด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา อาทิ การชำระเบี้ยประกัน, การดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย, การแจ้งรับเงินคืนระหว่างสัญญาผ่านบัญชีธนาคาร, ตรวจสอบสถานะการยื่นเคลมสินไหม, ค้นหาโรงพยาบาลคู่สัญญา, และบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสมิติเวช

ขณะเดียวกันไทยประกันชีวิตยังมีความห่วงใยลูกค้าที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จึงเพิ่มบริการไทยประกันชีวิต Telemedicine สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 30 แห่ง อนุมัติสินไหมสำหรับการรักษาผ่าน Video Call และโทรศัพท์ รวมถึงการใช้บริการตรวจรักษานอกสถานที่กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนอีกด้วย

 ใส่ใจบุคลากร

สำหรับบุคลากรภายใน บริษัทฯ มีมาตรการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับ โดยจัดรูปแบบการทำงาน Work from Home และ Flexible Working Hour เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 ทั้งนี้ หากบุคลากรเข้าข่ายผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยยืนยัน (Closed Contact) สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

ด้านบุคลากรฝ่ายขาย ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเอื้อต่อการทำงาน อาทิ แอปพลิเคชัน MDS Plus ที่สามารถนำเสนอขายในลักษณะ Digital Face to Face บริการผู้เอาประกันภัย รวมถึงบริหารทีมงานได้ การจัดอบรมทักษะความรู้ต่างๆ แบบออนไลน์ หรือ Virtual Classroom อย่างไรก็ดี กรณีฝ่ายขายจำเป็นต้องออกไปปฏิบัติงานและให้บริการลูกค้า บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือจากการขาดรายได้ในระหว่างที่เข้ารับการรักษา และหากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จะได้รับการพิจารณาเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกด้วย

แบ่งปันสู่สังคม

เพื่อดูแลคนในสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ ไทยประกันชีวิตจึงได้ร่วมเป็นกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ บริจาคเงินสมทบกองทุนศิริราชรักษภิบาล (สู้ภัยโควิด) ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, บริจาคเครื่องออกซิเจน Hi-Flow ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า, และบริจาคชุดป้องกันสารเคมีแบบเต็มตัวพร้อมฮูดคลุมศีรษะ (ชุด PPE) จํานวน 200 ชุด ให้แก่กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมบริจาคผ้าห่มไทยประกันชีวิตให้กับสถานที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด กว่า 760 ผืน พร้อมร่วมสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบน้ำดื่มไทยประกันชีวิต จำนวนรวม 251,800 ขวด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ผ่านหน่วยงานและองค์กรพันธมิตร

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่รักผ่านการฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่อเนื่อง มอบสิทธิพิเศษลูกค้าไทยประกันชีวิต เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต รับฟรีโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบตามจำนวนที่กำหนด 20,000 สิทธิ์ โดยผู้เอาประกันภัย 1 ท่านจะได้รับ 1 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ

ไทยประกันชีวิตพร้อมดูแลเคียงข้างทุกชีวิตในสังคมไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้คลี่คลายลง และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.