แนวโน้มตลาดแรงงาน ฟื้น หรือ ซึมยาว ?

0

SMmagonline – โควิด-19 กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดทิศทางของตลาดแรงงานไทยในช่วงครึ่งปีหลังไปโดยปริยาย ซึ่งในมุมของ เชื่อว่า ถ้าสถานการณ์โรคระบาดดีขึ้น ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มของท่องเที่ยว และการผลิต จะฟื้นตัวกลับมาเป็นดาวเด่น แต่ถ้าทุกอย่างยังไม่ดี การแข่งขันในตลาดแรงงานจะพุ่งสูง 1 อัตรางาน อาจมีใบสมัครอยากได้งานส่งมาชิงกันมากกว่า 80 ใบ

ทั้งนี้ พรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เผยข้อมูลตลาดแรงงานในไทย จากรายงานสถิติข้อมูลสถานการณ์การจ้างงานในช่วงครึ่งปีแรก พบว่า ข้อมูล อัตราการว่างงานไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 สูงสุดในประเทศไทยเมื่อเทียบกับ 5 ปีย้อนหลัง และสูงที่สุดตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด อยู่ที่ 1.96% จากการลดจำนวนแรงงานและฤดูกาลโยกย้ายประจำปี ในทางกลับกันความต้องการแรงงานในประเทศไทยทั้งจากบนแพลตฟอร์มหางาน และช่องทางสื่อกลางออนไลน์อื่น ๆ ในช่วงครึ่งปีแรก ของปี 2564 กลับฟื้นขึ้นมา 6.7% เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีหลังของปี 63

รายงานสถิติข้อมูลสถานการณ์การจ้างงาน

พร้อมกันนี้ ยังเผยข้อมูลที่ จ๊อบส์ ดีบี ที่ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของโลกอย่าง บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (Boston Consulting Group) และ เดอะ เน็ตเวิร์ก (The Network) ได้ทำแบบสำรวจ “ถอดรหัสลับ จับทิศทางความต้องการคนทางานยุคใหม่” (Global Talent Survey)

ซึ่งมีในรายงายได้มีการทำเรื่องของ “What – เจาะลึกความต้องการ งานอะไรที่คนทำงานอยากทำมากที่สุด” โดยสำรวจความคิดเห็นคนทำงานกว่า 200,000 คน ใน 190 ประเทศ จาก 20 กลุ่มอาชีพ จัดทำขึ้นในช่วงปลายปี 2020 เพื่อศึกษาเทรนด์ของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปในหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19

โดยพบประเด็นที่น่าสนใจคือ
  • 71% ของคนไทยในช่วงอายุ 21 – 40 ปี มีความพร้อมในการพัฒนาทักษะเดิมและการสร้างทักษะสำหรับบทบาทงานใหม่
  • สายงานที่ต้องการฝึกอบรมทักษะใหม่ อาทิ สายงานช่างและการผลิต สายงานสื่อและสารสนเทศ สายงานขาย
  • ช่องทางการเรียนรู้ที่คนทำงานในประเทศไทยใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพมากที่สุด ได้แก่ 1) การสอนงานขณะปฏิบัติงาน 2) การเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3) สถาบันการศึกษาออนไลน์
  • วิกฤตโควิด-19 ยังได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนดัชนีเชิงบวกในการทำงาน ได้แก่ 1) การใช้เครื่องมือดิจิทัล อยู่ในระดับ 0.80 คะแนน 2) ความร่วมมือภายในทีม อยู่ในระดับ 0.46 คะแนน 3) ความยืดหยุ่นในการทำงาน อยู่ในระดับ 0.44 คะแนน
  • คนทำงานรุ่นใหม่จำนวน 53% จะไม่เลือกเข้าทำงานกับองค์กรที่ไม่มีค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่คาดหวัง
  • คนทำงานในภาพรวมจำนวน 63% จะไม่เลือกเข้าทำงานกับองค์กรที่ไม่สนับสนุนเรื่องความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศและวัฒนธรรมความเชื่อ

ทั้งนี้ ล่าสุด จ๊อบส์ ดีบี ได้เตรียมเชื่อมโยงบริษัทที่ต้องการรับคนเพิ่ม  และคนที่ต้องการทำงาน  ได้มาเจอกันบนโลกออนไลน์ ผ่านจัดมหกรรมหางานออนไลน์ ในช่วงเดือนกันยายน ที่กำลังจะมาถึง

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.