โครงการ GIVE NEVER STOP โดย สวพ.FM 91 ร่วมกับ BKI คว้ารางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม อวอร์ดปี 2563

0

SMmagonline – โครงการ GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดยสถานีวิทยุข่าวจราจร สวพ.FM91 และมี บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Award 2020) จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกและเป็นส่วนหนึ่งในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในรูปแบบ virtual live ผ่านทาง Facebook ศูนย์คุณธรรม และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นประกาศยกย่องให้รางวัลแก่บุคคล หน่วยงานที่ผลิต โดยนำแง่มุมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างกว้างขวางมาเผยแพร่และขยายผลในสื่อรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีด้านต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการ GIVE NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และด้อยโอกาส ด้วยการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมแห่งการเป็นผู้ให้ ตอกย้ำกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยึดมั่นและปฏิบัติมาโดยตลอด

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.