เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ สนับสนุน ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชน อำเภอน้ำพอง จ. ขอนแก่น

0

SMmagonline – บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชน (Community Isolation) ณ อาคารวิทยาลัย เทคนิคน้ำพอง ร่วมกับ โรงพยาบาลน้ำพองและที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ในโอกาสนี้ มนต์ชัย ทองมีศรี ผู้จัดการศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง  พร้อมด้วย วีระ ภูเพ่น  เจ้าหน้าที่ประสานงานและความปลอดภัย เป็นตัวแทน มอบความสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ให้แก่ ประจวบ รักแพทย์ อำเภอน้ำพอง โดยมี ศิริธร ยอดสะอึ หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลน้ำพอง และ สุรีรัตน์ ดาวเรือง หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลน้ำพอง ร่วมในพิธีรับมอบ ซึ่งจัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชน (Community Isolation) ที่จัดตั้งขึ้นนี้ ได้ใช้สถานที่ อาคารเรียนของวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง และอยู่ภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาลน้ำพอง ซึ่งทำให้สามารถขยายเตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาล จากเดิมมีอยู่ 80 เตียง เพิ่มอีก 50 เตียง รวมเป็นทั้งหมด 130 เตียง เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดีขึ้น เนื่องจาก มีประชาชนทั้งในพื้นที่อำเภอน้ำพอง และ ประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง รอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน้ำพอง เป็นจำนวนมาก

ในขณะที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงในจังหวัดขอนแก่นด้วยนั้น  ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นและได้สนับสนุนช่วยเหลือในโครงการจัดศูนย์ดูแลผู้ป่วยนี้ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอน้ำพองและโรงพยาบาลน้ำพอง  ซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกันในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

 

Share.