เปลี่ยนคนสูงวัย เป็นผู้ประกอบการออนไลน์วัยเกษียณ

0

SMmagonline –Sea (ประเทศไทย)  จับมือ ยังแฮปปี้  ธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ ขายได้ขายดีกับ Shopee อัพสกิลทักษะดิจิทัลแก่พี่ ๆ วัยเก๋า แปรประสบการณ์จากนักช้อปออนไลน์สู่การเป็นผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ ให้สามารถสร้างรายได้

สร้างอาชีพให้คนสูงอายุ

  • ปี 2564 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ (Aged Society) โดยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ราว 13 ล้านคน
  • ไทยได้กลายเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์
  • ประชากรในกลุ่มนี้ถูกจัดอยู่ในวัยพึ่งพิง ต้องพึ่งพารายได้จากลูกหลานหรือเงินเก็บหลังเกษียณเท่านั้น ประกอบกับความผันผวนของเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเงินเก็บหลังเกษียณที่ไม่เพียงพอในชีวิตบั้นปลาย
  • เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ ผู้สูงอายุยังต้องเผชิญกับภาวะความเครียดในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านจิตใจ ที่มักจะขาดความมั่นใจ ไม่มีความภาคภูมิใจในตนเอง และรู้สึกเป็นภาระกับลูกหลาน

นอกจากนี้ งานวิจัย “การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย” โดย รศ.ดร.พนม คลี่ฉายา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังพบว่าหนึ่งในปัจจัยที่ผู้สูงอายุหันมาใช้เทคโนโลยี คือ การตระหนักถึงความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาตนเอง และความต้องการรายได้เพื่อความมั่นคงในชีวิต ซึ่งนี่อาจชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุบางกลุ่มยังคงเห็นถึงศักยภาพของตนเอง และต้องการทำงานเพื่อสร้างรายได้ในช่วงวัยเกษียณ

ด้วยตระหนักว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับทุกช่วงวัย รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเราจะเริ่มเห็นกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงกับโลกดิจิทัลมากขึ้น

ดังนั้น Sea (ประเทศไทย) จึงได้ร่วมมือกับ ‘ยังแฮปปี้’ (YoungHappy) เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ “ขายได้ขายดีกับ Shopee” เพื่อพัฒนาทักษะอีคอมเมิร์ซให้แก่พี่ ๆ วัยเก๋า โดยใช้หลักสูตรที่ออกแบบให้มีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้สูงวัยโดยเฉพาะ แต่ยังคงความครอบคลุมของเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วน ทั้งการเริ่มเปิดร้าน การลงสินค้า การจัดการระบบร้านค้า และการส่งเสริมยอดขาย นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญจาก Shopee และ YoungHappy คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดการอบรมเพื่อช่วยเหลือและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนสามารถเปิดร้านบน Shopee และนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจหลังจบกิจกรรมได้จริง

มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับทุกช่วงวัย รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ Sea (ประเทศไทย) ซึ่งมีพันธกิจหลักที่จะทำให้ชีวิตของผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อยมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี จึงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้งานและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถเก็บเกี่ยวโอกาสที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีได้ สำหรับกลุ่มผู้สูงวัยเราได้ร่วมมือกับ Young Happy อย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว และที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงความสามารถของกลุ่มวัยเก๋าที่ยังมีศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยในปีนี้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีการเติบโตเป็นอย่างสูงและเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน ทำให้เราเกิดไอเดียที่จะเปิดสอนคอร์สเรียนออนไลน์ให้แก่วัยเก๋าโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงวัยที่ออกจากตลาดแรงงานไปแล้ว พร้อมหวังว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงวัยสามารถก้าวสู่ยุคดิจิทัลไปพร้อม ๆ กับทุกคน

กิจกรรมเวิร์คช้อป “ขายได้ขายดีกับ Shopee”

  • มีผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คนจากผู้สมัครกว่า 200 คน
  • สามารถเปิดร้านค้าบนช้อปปี้ได้สำเร็จ ซึ่งร้านค้าเหล่านี้ยังมียอดเข้าชมรวมมากถึง 8,845 ครั้ง และมียอดขายรวมทุกร้านกว่า 21,000 บาท ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 1 – 2 สัปดาห์หลังเปิดร้าน

หลังจากนี้ Sea (ประเทศไทย) จะยังคงเดินหน้าต่อยอดขยายการเรียนรู้ทักษะอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีการพัฒนาหลักสูตร E-Module สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะจากหลักสูตรของ Shopee University ให้กับพี่ๆวัยเก๋าในเครือข่าย YoungHappy กว่า 30,000 คนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซให้กับผู้สูงอายุให้ทั่วถึงและเข้มข้นยิ่งขึ้น ที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้ที่ดีขึ้น

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.