Browsing: CSR

grab-smmagonline
แกร็บ ชวนสาว BNK48 เปิดตัวโครงการ Grab Loves Thais ช่วยกันนะคนไทย ช่วยกลุ่มเดือดร้อนโควิด-19

SMmagonline – แกร็บ ประเทศไทย เปิดตัว ‘Grab Loves Thais ช่วยกันนะคนไทย’ โครงการส่งต่อกำลังใจและสนับสนุนก้าวต่อไปของผู้คนในสังคม ตอกย้ำพันธกิจในการมุ่งยกระดับและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทย พร้อมผนึกพันธมิตรกับภาครัฐและเอกชนเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐอย่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมพันธมิตรทางธุรกิจสนับสนุนและขับเคลื่อนประเทศไทยผ่านเศรษฐกิจดิจิทัล จันต์สุดา ธนานิตยะอุดม ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด แกร็บ ประเทศไทย เผยว่าบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามพันธกิจหลักขององค์กรที่เรียกว่า “Grab For Good” ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ พร้อมพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับทุกคนที่อยู่ในระบบนิเวศธุรกิจ (Ecosystem) ของแกร็บ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถก้าวทันเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ขณะเดียวกัน แกร็บยังได้ผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ…

WP We promise-smmagonline
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ยึดพันธกิจ We Promise เดินหน้าบรรเทาทุกข์ทั้งคน-ช้าง-ป่า

 SMmagonline – (WP) สานต่อพันธกิจ “We Promise” เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้สถานการณ์อันยากลำบากของวิกฤติโควิด-19 และปัญหาไฟป่าทางภาคเหนือ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในทุกด้านให้กับ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสร้างการจดจำในฐานะองค์กรที่สามารถพึ่งพาได้สำหรับคนไทยต่อไปอย่างยั่งยืน ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์เวิลด์แก๊ส แบรนด์แก๊สหุงต้ม ซึ่งมีคำมั่นสัญญาภายใต้แนวคิด  “We Promise” ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่ายอย่างจริงจัง ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ และสามารถพึ่งพาได้ให้กับคนไทยต่อไปอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากของสถานการณ์โควิด-19 นี้ ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทำให้บริษัทสานต่อพันธกิจ…

ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ นวัตกรรมเพื่อลดการระบาดโควิด-19

SMmagonline – RISC โดย MQDC นำเสนอนวัตกรรม ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ ทางออกสำหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ในช่วง COVID-19 สู่ภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชนทั่วไป เริ่มแรกนำส่งลูกบ้าน 5 หมื่นใบ มอบผ่านสำนักปลัดกทม. 1 แสน เพื่อกระจายสู่ประชาชน  รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) นำเสนองานวิจัยนวัตกรรม “ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ” หรือ “Red Zip-Lock” เพื่อเป็นทางออกของประชาชนในการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกวิธี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ…

เอไอเอส ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย เปิดจุดทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 160 แห่งทั่วประเทศ

SMmagonline-เอไอเอส เดินหน้าภารกิจเพื่อสังคม ขยายแคมเปญใหญ่ “คนไทยไร้ E-Waste” ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ “E-Waste” สำหรับแคมเปญนี้มุ่งเน้น ขยะอิเล็กทรอนิกส์  5 ประเภทได้แก่ โทรศัพท์มือถือ, แบตเตอรี่มือถือ, สายชาร์จ, พาวเวอร์แบงก์ และ หูฟัง) และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ล่าสุดผนึกกำลังกับไปรษณีย์ไทย เพิ่มจุดรับทิ้งขยะ E-Waste ในที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 160 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการคัดแยกขยะ E-Waste และนำไปทิ้งที่จุดรับทิ้ง สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า “ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2562 ที่เอไอเอส ได้ประกาศภารกิจครั้งใหญ่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนไทย…

doikham-covid-19-smmagonline2
ดอยคำ เอาด้วยส่งตู้ปันสุขแจมช่วยโควิด-19 เน้นให้สุขภาพดีตามคอนเซ็ปต์แบรนด์

SMmagonline – ดอยคำ เปิด ตู้ปันสุข ใช้ชื่อ ตู้ปันน้ำใจ บรรเทาความเดือดร้อน สำหรับผู้ที่เผชิญวิกฤตโควิด-19 พร้อมร่วม “โครงการตู้กับข้าวคนไทย” มอบผลิตภัณฑ์ส่งต่อความสุขครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วไทย ตู้ปันน้ำใจ หรือ ตู้ปันสุข เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม และกลายเป็นพฤติกรรมเลียนแบบในด้านดีที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ในสังคมไทย รวมทั้งหลายหน่วยงาน หลายองค์กรที่มีกำลังจึงพร้อมกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรูปแบบนี้จำนวนมาก เช่นเดียวกับดอยคำ พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวถึง “ตู้ปันน้ำใจ” หรือตู้ปันสุข ในรูปแบบของดอยคำที่บริษัทร่วมจัดทำขึ้นเช่นกันว่า “เป็นแนวคิดที่บริษัทฯได้แรงบันดาลใจมาจากโครงการ Free Pantry / Food Sharing /…

scg-scr-rayong-smmagonline
เอสซีจีส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระยอง สร้างเครือข่ายผลิตหน้ากาก เพิ่มรายได้ให้ชุมชนยุคโควิด-19

SMmagonline-เมื่อทุกพื้นที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) นอกเหนือจากการดูแลป้องกันตนเองและคนรอบข้างให้ปลอดภัยภายใต้วิถี Social Distancing  แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแบบตีควบกันมาก็คือ โอกาสในการหาวิธีสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในยามวิกฤตเช่นนี้ “ในพื้นที่ระยอง มีวิสาหกิจชุมชนที่เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บอยู่หลายแห่ง ปกติจะตัดเย็บกระเป๋าบ้าง เสื้อผ้าบ้างเพื่อนำไปจำหน่ายตามห้างร้าน หรือในตลาดนัดของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กิจกรรมทุกอย่างถูกระงับ และต้องช่วยกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ทีม CSR ของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาตลอดจึงระดมสมองหาหนทางช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ในยามวิกฤตนี้และด้วยความคิดที่ว่า “ทุกวิกฤตมีโอกาสดีๆ อยู่เสมอ”จึงนำมาสู่ปฏิบัติการพิเศษจากเอสซีจีนั่นคือโครงการ“หน้ากากผ้าเพื่อชุมชนด้วยฝีมือชุมชน โดยทีมงานของเอสซีจีได้สร้างเครือข่ายผลิตหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19 ขึ้น และช่วยชุมชนหาแหล่งซื้ออุปกรณ์ในราคายุติธรรมไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายมัสลิน ยางยืด หรือแม้แต่ซองพลาสติกสำหรับใส่หน้ากาก” น้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคมธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เล่าที่มาของโครงการ ระดมพันธมิตรร่วมปฏิบัติการพิเศษ…สร้างเครือข่ายการตัดเย็บหน้ากากผ้า ในช่วงเวลาที่หน้ากากอนามัยหาได้ยากยิ่งกว่าทองคำ“หน้ากากผ้า”จึงเป็นทางออกที่เหมาะกับสถานการณ์มากที่สุด ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีได้รับความรู้และข้อแนะนำเรื่องหน้ากากผ้าจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุดซึ่งหน้ากากผ้าเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ป่วย สามารถซักและใช้ซ้ำได้นอกจากนี้…

creative-ai-camp-smmagonline
ซีพี ออลล์ เดินหน้า Creative AI Camp ปีที่ 2 เฟส 2
CSR

SMmagonline- ซีพี ออลล์ ยกระดับค่าย Creative AI Camp ปีที่ 2 เฟส 2 จาก Face to Face 5 วัน เพิ่มเป็นการเรียนรู้ด้วยแพลทฟอร์ม Phenomena Work-based Education Learning  ผ่าน Workshop and Work-based online เสมือนอยู่ค่ายจริง ต่อเนื่องเกือบ 2 เดือน นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (PKU) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)…

ครอบครัวอยู่วิทยา เปิดตัว พรรณราย พหลโยธิน ทายาทรุ่นที่ 3

SMmagonline – ครอบครัวอยู่วิทยาเปิดตัว พรรณราย พหลโยธิน ทายาทรุ่นที่ 3 กับพันธกิจในการขับเคลื่อนโครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” ประกาศพร้อมเดินหน้าโครงการในเดือนมิถุนายน ตั้งเป้าช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ได้ 1 ล้านคน เชื่อมั่นแนวคิดและหลักปฏิบัติแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งจะทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ และรับมือได้กับทุกวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พรรณราย พหลโยธิน ผู้บริหารโครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” กล่าวว่า “พึ่งตน เพื่อชาติ เป็นโครงการของครอบครัวอยู่วิทยาที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับคนที่ได้รับผลกระทบที่ต้องการหาทางเลือกใหม่ๆในการดำรงชีวิต เพื่อให้เขาได้มีพอกินพอใช้ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจากพันธมิตรของเราคือ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง และเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน” “โครงการพึ่งตน เพื่อชาติ ถือว่าเป็นโครงการของครอบครัวอยู่วิทยาอีกหนึ่งโครงการที่ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของคุณเฉลียว อยู่วิทยา ที่ปลูกฝังให้คนในครอบครัวในการเรียนรู้ถึงบุญคุณของประเทศ และการตอบแทนคุณแผ่นดิน…

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ชวนร่วมหยุดเหตุแห่งโรคระบาด

SMmagonline – องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ตระหนักถึงช่วงเวลาอันยากลำบากภายใต้วิกฤตโรคระบาดขั้นรุนแรงที่ทุกคนกำลังเผชิญและในฐานะหน่วยงานที่เชียวชาญด้านสวัสดิภาพสัตว์องค์กรฯ จึงไม่เคยหยุดทำงานเพื่อปกป้องสัตว์ทั่วโลกและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงต่างๆ หากละเลยในประเด็นด้านสวัสดิภาพสัตว์การเปิดเผยถึงสมมติฐานของต้นกำเนิดไวรัสโควิด-19 อาจมาจากตลาดการค้าขายสัตว์ป่าเหมือนเป็นสัญญาณเตือนที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสัตว์ป่า สัตว์ในฟาร์ม และ การติดเชื้อระหว่างสัตว์มาสู่คนที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น โชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญสัตว์ฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กล่าวว่า “การเลี้ยงดูสัตว์ที่ต้องถูกกักขังอย่างแออัดยัดเยียด การตัดตอนอวัยวะส่วนต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมในฟาร์มไม่เอื้อให้สัตว์เหล่านี้แสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ ทำให้สัตว์ในฟาร์มเกิดความเครียด เจ็บป่วยระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเพิ่มอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อสู่คนได้ โดยพบว่า 60% ของโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic diseases) ซึ่งหมายถึงต้นตอของโรคเหล่านั้นเกิดมาจากสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดหมู ไข้หวัดนก หรือโรคสมองอักเสบนิปาห์ ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ในฟาร์มทั้งสิ้น ดังนั้นหากเราไม่ต้องการให้เกิดโรคระบาดใหญ่เช่นนี้อีก เราทุกคนต้องร่วมกันเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มอย่างจริงจัง” โชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญสัตว์ฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก สัตว์ในฟาร์มกว่า 5…

cbs-academy-dsr-covid-19-smmagonline
คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ชวนศิษย์เก่า 3 CEO หญิง นำร่องทำ DSR ระดมความคิดพิชิตวิกฤตธุรกิจโควิด-19

SMmagonline – คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CBS จัดสัมมนาออนไลน์ “พิชิตวิกฤตธุรกิจโควิด-19” โดยวิทยากรผู้บริหารชั้นแนวหน้าระดับประเทศร่วมแชร์ประสบการณ์และแนวคิด โดยถือเป็นโมเดลนำร่องของคณะฯ ในการทำ DSR (Digital Social Responsibility) ในการช่วยเหลือสังคมผ่านดิจิทัล โดยเชิญ 3 ซีอีโอขององค์กรชั้นนำ ศิษย์เก่าของคณะฯ ได้แก่ นวลพรรณ ล่ำซำ จากเมืองไทยประกันภัย, ขัตติยา อินทรวิชัย จากธนาคารกสิกรไทย และ ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์  จากเสนาดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมแบ่งปันแนวคิด รศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะบัญชีฯ จุฬาฯ เผยถึงวิกฤตในครั้งนี้ไม่ได้กระทบแค่ผู้ที่ได้รับเชื้อร่วม 3,000…

1 2 3 49