Browsing: Digital Marketing

ใช้ชีวิตยุคดิจิตอลให้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยี LINE Beacon

smmagonline – เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตทุกวันนี้ผูกติดกับสมาร์ทโฟน ทั้งเรื่องงาน ทั้งเรื่องส่วนตัว รวมไว้อยู่ในสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว แล้วลองนึกภาพตามว่าถ้าเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์มากขึ้นกว่าการเป็นเครื่องมือสื่อสาร แต่เป็นคนรู้ใจเราด้วย เป็นผู้ช่วยส่วนตัวเราด้วย ชีวิตจะสะดวกสบายขึ้นแค่ไหน

Pinterest มาแปลก! ลั่นยื้อเวลายูเซอร์ไว้หน้าเว็บไม่ใช่แนว

smmagonline-หนึ่งในดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการสร้าง ‘Engagement’ ของหลายเว็บไซต์ คือ การวัดค่า Dwell Time  เพราะหลายแบรนด์มองว่า ถ้า Dwell Time เยอะ แสดงว่าคอนเทนต์ของเว็บไซต์นั้นมีประโยชน์ ทำให้ผู้ใช้ ใช้เวลาในเว็บไซต์นั้นๆ นาน ในทางกลับกันถ้าน้อย แสดงว่า คอนเทนต์ของเว็บนั้นอาจไม่มีประโยชน์หรือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ใช้ กำลังค้นหาเลย ทำให้ผู้ใช้เปลี่ยนใจไปเข้าเว็บไซต์อื่นๆ แทน แต่วิธีคิดแบบนี้ไม่ใช่แนวทางของ Pinterest

1 33 34 35