Browsing: Highlight

S&P 01
‘เอส แอนด์ พี’ ประกาศมาตรการร้านอาหาร แบบ New Normal

SMmagonline – บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ประกาศแผนมาตรการเปิดร้านอาหาร “เอส แอนด์ พี ” เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัย พร้อมรับมือกับ ‘New Normal’ มาตรฐานการบริโภคแบบใหม่ ส่งเสริมให้ผู้บริโภครับประทานอาหารสะอาด ถูกสุขอนามัย และลดการสัมผัส (Touchless) เพื่อความปลอดภัย อีกทั้ง ยังให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม ‘ไทยชนะ’ สำหรับร้าน เอส แอนด์ พี ทุกสาขา เพื่อสนับสนุนกลไกในการคุมการระบาด และพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส…

OIC 01
คปภ. เดินหน้ามาตรการป้องกัน และปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย

SMmamgonline – ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการกำหนดการกระทำที่มีลัษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย การหลอกลวงทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อให้มีการทำประกันภัยหรือต่ออายุสัญญาประกันภัย การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริต หรือการแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงให้ความช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการกระทำโดยทุจริตนั้น การให้สินบนบริษัทประกันภัยเพื่อทำให้เกิดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่สมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงผู้ที่เรียกร้องเอาสินบนเพื่อการเดียวกันนั้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ พฤติกรรม และลักษณะของการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการฉ้อฉลประกันภัย และการประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อสร้างบทบาทเชิงรุกในการกำกับดูแลการฉ้อฉลประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22…

Information security 01
ดีป้าเตือน ระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ หาผลประโยชน์แพลตฟอร์มดิจิทัล

SMmagonline – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เตือนประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในการเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมแนะนำตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ทุกครั้งก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายมิจฉาชีพสามารถแจ้งเบาะแสมาที่สำนักงานฯ ได้ทันที ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า การเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้เหล่ามิจฉาชีพฉวยโอกาส หลอกลวงประชาชน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ทั้งในรูปแบบของการหลอกโอนเงิน หรือเรียกเก็บเงินค่าหัวคิว เพื่อเป็นหลักประกันในการดำเนินโครงการต่าง ๆ “ในส่วนของ ดีป้าจะมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนมีสิทธิเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้วยตนเองจากรายการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียนมาตรฐาน หรือได้รับการรับรองจากสำนักงานฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวแนะนำ ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนจึงขอความร่วมมือจากประชาชนเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีมาตรฐาน หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หากไม่มั่นใจสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของผู้ประกอบการด้านดิจิทัล (ดิจิทัลโพรไวเดอร์)…

OSMEP-smmagonline (10)
สสว. ผนึกกำลัง 4 ม.รัฐ กระตุ้นการเติบโตผู้ประกอบการให้เป็น “ดาว” แบบก้าวกระโดด

SMmagonline – สสว. จับมือ 4 มหาวิทยาลัยรัฐ ในฐานะศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) เปิด “โครงการปั้นดาว ปี 2563” มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการเชิงลึก แบบครบวงจร ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด เน้นผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจทั่วประเทศทุกระดับไม่น้อยกว่า 180 ราย ตั้งเป้าปั้นผู้ประกอบการดาวรุ่งได้ไม่น้อยกว่า 60 ราย คาดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท ภายในงานเปิดโครงการจัดดทำในรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่านแพลตฟอร์ม ZOOm Meeting  โดยมี วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรทั้ง…

Tencent_donates medical equipment at Parliament (1)
สภาผู้แทนราษฎรรับมอบเครื่องช่วยหายใจและชุด PPE จาก เทนเซ็นต์ 

SMmagonline – เทนเซ็นต์ มอบเครื่องช่วยหายใจและชุด PPE พร้อหน้ากากอนามัย ผ่านสภาผู้แทนราษฎร ภายใต้แคมเปญ “Tencent #Together We Can” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก สุชาติ ตันเจริญ (ที่ 4 จากขวา) รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย คนที่หนึ่ง รับมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 10 เครื่อง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนกว่า 235,000 ชิ้น ประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน 30,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 200,000 ชิ้น และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือชุด…

piti-ceo-tmb-smmagonline
ทีเอ็มบีและธนชาต ชวนตั้งรับเชิงรุก ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤติ COVID-19

SMmagonline – ทีเอ็มบีและธนชาต ชวนคนไทย “ตั้งรับเชิงรุก” ผนึกกำลังองค์กรใหญ่ รวมพลังสนับสนุนช่วยเหลือ SMEs และคนไทยให้ก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน รุกช่วยพยุง 3 อุตสาหกรรมหลัก “ท่องเที่ยว-ยานยนต์-โรงพยาบาล” พร้อมเปิดตัวอีกหลายโครงการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มให้อยู่รอดไปด้วยกันในยุค New Normal มุ่งสานต่อเป้าหมายการสร้าง Financial Well-being ให้คนไทยทั้งประเทศ ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนไปทั่วโลก ซึ่งทีเอ็มบีและธนชาตในฐานะผู้นำแนวคิด Make REAL Change ที่ต้องการสร้างนิยามใหม่ของวงการธนาคาร เชื่อมั่นว่าท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้การรวมพลังช่วยเหลือและร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนจะทำให้ทุกคนชนะวิกฤติในครั้งนี้ได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) รวมถึงผู้บริโภคตลอดทั้งซัพพลายเชนล้วนเกี่ยวข้องและต้องพึ่งพากันทั้งทางด้านสังคมและระบบเศรษฐกิจ…

doikham-covid-19-smmagonline2
ดอยคำ เอาด้วยส่งตู้ปันสุขแจมช่วยโควิด-19 เน้นให้สุขภาพดีตามคอนเซ็ปต์แบรนด์

SMmagonline – ดอยคำ เปิด ตู้ปันสุข ใช้ชื่อ ตู้ปันน้ำใจ บรรเทาความเดือดร้อน สำหรับผู้ที่เผชิญวิกฤตโควิด-19 พร้อมร่วม “โครงการตู้กับข้าวคนไทย” มอบผลิตภัณฑ์ส่งต่อความสุขครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วไทย ตู้ปันน้ำใจ หรือ ตู้ปันสุข เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม และกลายเป็นพฤติกรรมเลียนแบบในด้านดีที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ในสังคมไทย รวมทั้งหลายหน่วยงาน หลายองค์กรที่มีกำลังจึงพร้อมกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรูปแบบนี้จำนวนมาก เช่นเดียวกับดอยคำ พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวถึง “ตู้ปันน้ำใจ” หรือตู้ปันสุข ในรูปแบบของดอยคำที่บริษัทร่วมจัดทำขึ้นเช่นกันว่า “เป็นแนวคิดที่บริษัทฯได้แรงบันดาลใจมาจากโครงการ Free Pantry / Food Sharing /…

Bumrungrad-WBC-smmagonline (5)
แพทย์บำรุงราษฎร์ รับรางวัล “Heroes of Humanity” ในฐานะตัวแทนสู้โควิด-19

SMmagonline – แพทย์ในนามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับรางวัลเกียรติยศ Heroes of Humanity จากสภามวยแห่งเอเชีย ในฐานะนักรบชุดขาวสู้โควิด-19 ผู้ดูแลกรักษา แมทธิว ดีน และ ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ รวมทั้งผู้ป่วยโควิด-19 จากหลายเชื้อชาติ ผศ. นพ. วิชัย เตชะสาธิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในนามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัล ‘Heroes of Humanity’ จากสภาพมวยโลก (WBC) โดยโรงพยาบาลถือว่ารางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามตลอดกว่า 40 ปี ในการยึดหลักความปลดภัยของผู้ป่วยเป็นหัวใจสำคัญ แม้การมอบรางวัลครั้งนี้จะเกี่ยวพันกับวงการมวยจากจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งคุณหมอในฐานะนักรบชุขาว เป็นผู้ดูแลรักษาอาการของ แมทธิว ดีน และ ลิเดีย…

MG together for better thailand-smmagonline
เอ็มจี จัดคาราวานมอบหน้ากากอนามัย 76 จังหวัดทั่วไทย

SMmagonline – บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย ร่วมกับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจี ส่งขบวนคาราวาน NEW MG EXTENDER ภายใต้โครงการ TOGETHER FOR BETTER THAILAND ขนส่งหน้ากากอนามัย จำนวน 300,000 ชิ้น มอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ กระจายสู่กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ชุมชนตามแผนดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย พงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี…

lays-covid-19-insurance-for-farmer
เป๊ปซี่โค มอบประกันไวรัสโคโร เป็นกำลังใจสู้วิกฤตให้กลุ่มผู้ปลูกมันฝรั่ง

SMmagonline – เป๊ปซี่โค มอบประกันให้ผู้ปลูกมันฝรั่งของบริษัทกว่า 4 พันราย เป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 มูลนิธิเป๊ปซี่โค และ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเป๊ปซี่ และขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบเลย์ และขนมมัลติเกรนอบกรอบ “ซันไบทส์“ โดย ชวาลา วงศ์ใหญ่ (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ภูมิภาคเอเชีย ร่วมส่งความห่วงใยช่วยเหลือดูแลสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรไทย มอบกรมธรรม์ประกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ ผู้ปลูกมันฝรั่งกับบริษัทฯ 3,920 ราย อ่านเพิ่มเติม ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค รวมพลพันธมิตร “รักษ์โลก” ลุยสร้างฝายภายใต้แนวคิด Living with…

1 2 3 89