Browsing: Statistics

marketbuzzz-smmagonline
คนไทยรายได้ลด มากกว่า 1 ใน 4 จำเป็นต้องกู้เงินช่วงโควิด-19

SMmagonline – มาร์เก็ตบัซซ เผยผลสำรวจ คนไทยต้องเผชิญปัญหารายได้ที่ลดลงถึง 44% และ 27% จำเป็นต้องกู้ยืมเงิน ในช่วงโควิด-19 จากสถานการณ์ของโควิด-19 ยังคงสร้างความท้าทายในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบที่มีต่อรายได้ของคนไทยในปัจจุบัน ผลสำรวจของมาร์เก็ตบัซซ พบว่า คนไทยได้รับผลกระทบเรื่องรายได้และค่าตอบแทนเกือบครึ่งของประชากรทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 44 ที่มีรายได้และผลตอบแทนที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่เคยได้รับก่อนสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 นอกจากนี้ ร้อยละ 20 ของคนไทยยังกล่าวว่า พวกเขามีการใช้จ่ายทุกอย่างเป็นไปตามปกติ แต่ไม่มีเงินเหลือเก็บไว้สำหรับเป็นเงินออม และอีกร้อยละ 21 มีความจำเป็นจะต้องนำเงินออมไว้มาใช้จ่าย แต่ยังไม่มีความต้องการกู้ยืมเงินแบบสินเชื่อส่วนบุคคล แต่สิ่งที่น่ากังวลมากไปกว่านั้น คือ ร้อยละ 27 ของคนไทยไม่มีเงินเหลือเพียงพอในการใช้จ่ายและหวังพึ่งสถาบันการเงิน มีการกู้ยืมสินเชื่อส่วนบุคคล หรือขอยืมเงินจากคนในครอบครัว จากเพื่อน หรือแม้กระทั่งมีการนำสิ่งของออกไปจำนำเพื่อนำเงินมาใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามผลการสำรวจของมาร์เก็ตบัซซ…

Digital Industry DEPA
“ดีป้า” นำร่องขับเคลื่อนยุคดิจิทัลด้วยพื้นฐานข้อมูล ช่วยผู้ประกอบการไทยวางแผนฟื้นธุรกิจ

SMmagonline -digital-industry แม้การใช้งานดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดก็ตาม ในขณะที่ธุรกิจบริการดิจิทัล (Digital Services) เติบโตสวนทางกับตลาดฮาร์ดแวร์ที่กำลังดิ่งลงจากพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัว ทั้งนี้จากดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นว่า กลไกต่างๆ กำลังเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และมีแนวโน้มที่จะเกิดอุตสาหกรรมใหม่ แต่ยังขาดกำลังคนดิจิทัลที่จะสร้างความได้เปรียบ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่าตามที่ได้รับมอบหมายจาก พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้ดีป้าเร่งพัฒนาข้อมูลต่างๆ เพื่อรุดหน้านำร่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลบนพื้นฐานของข้อมูลที่สร้างให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและประชาชนนั้น ดีป้าจึงได้เร่งดำเนินการทำสำรวจDigital Industry Sentiment Indexซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจที่ดีป้าดำเนินการเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั้งดัชนีชี้วัดระดับสากล และฐานข้อมูลที่ดีป้าสำรวจเอง ทั้งในฝั่งของผู้ประกอบการที่เป็นฐานข้อมูลและแนวโน้มอุตสาหกรรมดิจิทัล และความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัลที่สำรวจและนำเสนอผลรายไตรมาสตลอดจนการสำรวจฝั่งผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมโดยในระยะแรกมุ่งเน้นที่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตเป็นอันดับแรก และจะขยายผลไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ และภาคบริการต่อไปในอนาคตอันใกล้ “แนวโน้มดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัลมีความสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งสามารถบ่งชี้ว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและมีการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง…

dunnhumby-rpi-7-11-smmagonline
เปิดรายงานดันน์ฮัมบี้ ผู้บริโภคไทยเลือกเซเว่นฯ เป็นแห่งแรก เพื่อความสวย ไม่ใช่แค่เวลาหิว

SMmagonline – ดันน์ฮัมบี้เผยผลรายงานดัชนีวัดความพึงพอใจในกลุ่มห้างค้าปลีกไทย (RPI) ที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก เซเว่นอีเลฟเว่น ติดอันดับผู้นำตลาดสินค้าเพื่อความงามและผลิตภัณฑ์การดูแลตนเองในประเทศไทย เพราะปัจจัยด้านความสะดวกและสะอาด แต่ผู้ค้าปลีกรายอื่น เช่น เทสโก้และวัตสันก็ไม่ได้ทิ้งห่างและพร้อมที่จะเลื่อนอันดับได้ทุกเมื่อ เพราะความภักดีของผู้ซื้อไทยต่อห้างค้าปลีกอยู่ในระดับต่ำ โอกาสชิงส่วนแบ่งจึงอยู่ที่การสร้างกลยุทธ์เพื่อให้ได้ใจลูกค้าเป็นหลัก ทิพวัลย์ วงศ์ธรรมชาติ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ดันน์ฮัมบี้ เปิดเผยว่า ในรายงานดัชนีวัดความพึงพอใจในกลุ่มห้างค้าปลีก (RPI) ประเทศไทยที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกโดยดันน์ฮัมบี้ผู้นำระดับโลกในด้านวิทยาการข้อมูลลูกค้าพบบทสรุปที่น่าสนใจโดยมี เซเว่นอีเลฟเว่นรั้งอันดับผู้นำตลาดสินค้าเพื่อความงามและการดูแลตนเอง– ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่น ประกอบด้วยสินค้าประเภท ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ยาแก้ปวด วิตามิน ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยสำหรับผู้หญิง และผ้าอ้อมสำหรับเด็ก/ผู้ใหญ่ รายงานผลการศึกษานี้ได้มาจากการตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ซื้อชาวไทยจำนวนกว่า 2,000 คนที่มีต่อผู้ค้าปลีกชั้นนำเจ็ดรายในหมวดหมู่สินค้าเพื่อความงามและการดูแลตนเอง โดยให้น้ำหนักและความสำคัญในเรื่องของความสะดวกสบายและความสะอาด และความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไป อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาที่ โควิด-19…

ประชากรอาเซียน มองบวก คาดการงานจะดีขึ้นหลังโควิด-19

SMmagonline – พนักงานเกือบ 3 ใน 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (74%) คาดหวังว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตนทำงาน จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลัง สถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากมีการ ปรับตัว และ ปรับการทำงาน ในช่วงการแพร่ระบาด หนึ่งในผลการสำรวจที่น่าจับตาจากการศึกษาเรื่อง การทำงานที่แตกต่าง (Work Different) ซึ่งเป็นผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสอบถาม 611 คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมผู้ตอบแบบสอบถามคนไทยมากกว่า 350 คนที่ให้คะแนน นายจ้างสำหรับมาตรการ การรับมือของบริษัทในช่วงการแพร่ระบาดมากกว่า 6 เดือนที่ผ่านมา ว่ากิจวัตรการทำงานอะไรที่พนักงานต้องการทำต่อไป เมื่อการแพร่ระบาดจบลง และการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการทำงานอะไร ที่พนักงานคาดหวังที่จะได้เห็น คนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม (66%) ให้คะแนนนายจ้างสำหรับมาตรการ การรับมือของบริษัทในช่วงแพร่ระบาดว่าอยู่ “เหนือค่าเฉลี่ย” ในช่วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและทุกคนทำงานจากบ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง…

KBank credit card_smmagonline
ยอดใช้บัตรเครดิตบวก 30-40% กสิกรไทย เชื่อประชาชนเริ่มมั่นใจ หลังคลายล็อคโควิด-19

SMmagonline – ธนาคารกสิกรไทย เผยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยแนวโน้มดีขึ้น หลังภาครัฐทยอยปลดล็อค ตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นมา และการออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งผลให้ลูกค้าเริ่มกลับมาจับจ่ายผ่านบัตรเพิ่ม 30-40% โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดท่องเที่ยวหลายจุด ดันยอดใช้จ่ายผ่านบัตรกรกฎาคมสูงขึ้นกลับไปเทียบเท่ายอดมกราคม เป็นผลให้ธนาคารกสิกรไทย ชูความพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ จัดโปรโมชั่นภายใต้โครงการรวมใจเที่ยวไทย มอบแพคเกจที่พักราคาพิเศษและส่วนลดสำรับบริการรถเช่าใน 14 จังหวัดท่องเที่ยว ให้เลือกผ่อนชำระผ่านแอป K PLUS และเปลี่ยนคะแนนสะสมรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่า พร้อมรองรับการใช้จ่ายของลูกค้าเพื่อซื้อสินค้าและท่องเที่ยวที่กำลังกลับมาฟื้นฟู พรพิมล ปฐมศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงการล็อคดาวน์ เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2563 ที่ประชาชนและภาคธุรกิจไม่สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ได้ปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่รัฐบาลเริ่มมีการผ่อนคลายในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา โดยอนุญาตให้ร้านอาหาร กิจการค้าปลีก-ส่ง ห้างสรรพสินค้าทยอยเปิดให้บริการ ทำให้การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของประชาชนเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น…

thai-gdp-smmagonline
กกร. ปรับลดประมาณเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยปี 2563 ลงอีก เพราะแม้การหดตัวเริ่มน้อยแต่โดยรวมเศรษฐกิจยังอ่อนแอมาก

SMmagonline – สรุปตัวเลขเศรษฐกิจประเทศไทยปี 2563 ติดลบเกือบทุกมิติ โดยเฉพาะส่งออก ปรับลดประมาณเศรษฐกิจลงมาเป็น -9.0% ถึง -7.0% จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนสิงหาคม” ณ ห้องประชุม ballroom 1 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ โดย กลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และชาญศักดิ์ เฟื่องฟู ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย สรุปตัวเลขเศรษฐกิจไทย และประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ ดังนี้ แม้เครื่องชี้เศรษฐกิจในเดือนมิถุนายน 2563 จะหดตัวน้อยลง แต่เศรษฐกิจไทยโดยรวมก็ยังอ่อนแออยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก การท่องเที่ยว และการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยในไตรมาสที่…

เจาะพฤติกรรม SILVER CONSUMERS สูงวัย มั่งคั่ง แถม SAVVY และ SOPHISTICATED

SMmagonline -เทรนด์โลกแห่งธุรกิจการตลาดยุค 2020 ต่อจากนี้  Silver Age group สำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา ทั้งสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น กำลังซื้อสูง แถมมี characteristics ที่ต่างจากในอดีตและเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงมากในตลาด Nielsen Consumer Media เปิดเผยตัวเลขกลุ่มผู้บริโภคสูงวัย หรือ SILVER CONSUMERS พบเป็นกลุ่ม SAVVY AND SOPHISTICATED ทั้งยังเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มั่งคั่ง จึงเรียกขานว่า Silver Age หรือกลุ่มผู้บริโภควัยเกษียณมั่งคั่ง และอีกหลายฉายา ไม่ว่าจะเป็น รุ่นใหญ่วัยสีเงิน หรือ วับแซ่บในกลุ่มสูงวัย โดยมีการเปรียบเทียบสัดส่วนผู้สูงอายุในไทยกับประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) พร้อมพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มนี้ในด้านต่าง ๆ ข้อมูลสัดส่วนของประชากรกลุ่ม silver…

DITP สำรวจพบ เครื่องรางไทย บูมในจีนและสิงคโปร์

SMmagonline-ผลิตภัณฑ์มูเตลู หรือเครื่องรางของขลังจากความเชื่อต่างๆ ที่คนไทยบางกลุ่มนิยม กลายเป็นสินค้าส่งออกไทย ที่มาแรงแซงโค้งจนหลายคนคิดไม่ถึง เพราะสามารถส่งออกสร้างตลาดในต่างประเทศกลายเป็นที่นิยม โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีคนเชื้อสายจีนอย่างจีน และสิงคโปร์  งานนี้ยืนยันข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์  ในสิงคโปร์ มีวัดไทยที่เข้าไปก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468 คือ วัดอานันทเมตยาราม ทำให้ชาวสิงคโปร์เริ่มรู้จักศาสนาพุทธนิกายเถรวาท กระทั่งทุกวันนี้มีชาวสิงคโปร์บางส่วนเริ่มให้ความสนใจในพระเครื่อง เครื่องรางของขลังจากประเทศไทยมากขึ้น เพราะขณะนั้นมีชาวสิงคโปร์เดินทางมาศึกษาศาสนาพุทธในไทย จึงเกิดความเชื่อว่า พระเครื่องและเครื่องรางของขลังมีความเป็นสิริมงคล สามารถส่งเสริม ทั้งในหน้าที่การงาน ชีวิต โชคลาภ สุขภาพและความเจริญรุ่งเรื่อง เมื่อนำมาสวมใส่หรือพกติดตัว โดยข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาพบว่า สิงคโปร์มีร้านจำหน่ายพระเครื่องจานวนกว่า 300 ร้าน ตั้งอยู่บริเวณ Bugis…

youtube-top5-contents-smmagonline
Top 5 คอนเทนต์ในยูทูป ที่คนไทยนิยมในช่วงโควิด-19

SMmagonline -ช่วงที่รัฐบาลส่งเสริมให้ทุกคนอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติคนไทยอยากเรียนรู้อะไร thinkwithgoogle เผยผลสำรวจ Top 5 คอนเทนต์สุดฮิตที่คนไทยนิยมค้นหาในช่วงโควิด -19 เดือนเมษายน 2563 มาให้ดังนี้ โดยพบว่า 5 คอนเทนต์ ที่เป็นที่ต้องการเรียนเพิ่มทักษะความรู้ด้านต่างๆในเดือนเมษายนที่ผ่านมา คนไทยค้นหาคำต่อไปนี้มากที่สุด เรียนออนไลน์ คนไทยค้นคำว่า “เรียนออนไลน์” บน YouTube เพิ่มมากขึ้น 25 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยพบว่า หนึ่งในแนววิดีโอที่ได้รับความนิยมมากคือ แนว “Learn with Me” (เรียนด้วยกัน) ซึ่งในช่วงที่รณรงค์ให้ทุกคนเรียนทำงาน อยู่บ้าน เพื่อควบคุมการติดเชื้อไวรัสก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการพัฒนาตัวเองผ่านคลาสเรียนออนไลน์ ทั้งการเรียนภาษา ทำอาหาร และเปียโน ฯลฯ ทำอาหาร แบบง่ายๆ…

alibaba-618-smmagonline
อาลีบาบา “รวยลูกเดียว” กับเทศกาลช้อปปิ้งกลางปี 618 สินค้า แบรนด์ไทยได้อานิสงส์เป็นที่นิยม รวมถึงทุเรียน

SMmagonline – อาลีบาบาสรุปยอดขายเทศกาลช้อปปิ้งกลางปี 618 ของทีมอลล์ ที่นับว่าประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ช่วยให้ผู้ขายและแบรนด์จากทั่วโลกฟื้นตัวจากวิกฤตโรคระบาดและกลับมาเชื่อมต่อกับผู้บริโภคอีกครั้ง รวมถึงสินค้าและแบรนด์ไทยได้ผลพ่วงได้รับความนิยมอย่างมาก รวมถึงผลไม้ ทุเรียน มังคุด ที่ได้รมว.พาณิชย์ฯ ไลฟ์ขายสดผ่านออนไลน์ในงาน 618 ตัวเลขในภาษาจีนที่มีความหมายว่า รุ่งเรือง มั่งคั่ง เป็นตัวเลขที่มาจากวันที่ 18 เดือนมิถุนายน ที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในจีนเลือกใช้จัดเทศกาลช้อปปิ้งกลางปี ไม่ว่าจะเป็นขาใหญ่อย่างอาลีบาบา โดยทีมอลล์ เถาเป่า รวมถึงค่ายคู่แข่งอย่างเจดี ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นริเริ่มเทศกาลนี้มาก่อนเพื่อหวังจะให้เป็นเทศกาลประจำแพลตฟอร์มของตัวเอง  อีกทั้งตัวเลข 1 6 8  ยังถือเป็นตัวเลขมงคล ที่คนจีนชอบในความหมายมานาน เพราะเป็นเลขที่แทนความหมายของ ฮก ลก สิ้ว หรือออกเสียงแบบจีนกวางตุ้ง ที่คนฮ่องกงนิยมก็จะเป็น…

1 2 3 15