Browsing: คปภ.

OIC-Web

คปภ. เรกูเลเตอร์ยุคดิจิทัล เปลี่ยนองค์กรสู่ Smart OIC

SMmagonline – คปภ. ปรับเปลี่ยนระเบียบวิธีคิดและวิธีการทำงานของการเป็น เรกูเลเตอร์ในยุคดิจิทัล เน้นก้าวทันความผันผวนของสังคม สร้างความยืดหยุ่นในการออกกฎกติกาให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงทุกสภาวะ ส่งผลให้ภาคธุรกิจประกันภัยเข้าใจความต้องการของตลาดที่แท้จริง และเติมเต็มช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบประกันภัยในสังคม ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า คปภ. มีแนวทางในการปรับเปลี่ยนองค์กรมุ่งสู่ Smart OIC เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สำนักงานจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานภายในให้แข็งแรง, การสร้างรูปแบบการทำงานใหม่และการมุ่งเน้นสู่การเป็นหน่วยงานกำกับดูแลดิจิทัล และจัดทำร่างแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์หลักคือ…

BangkokLife 01

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน คปภ.

SMmagonline – พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน คปภ.ผู้บริหารจากภาคธุรกิจประกันภัยตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธี โอกาสนี้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)…

คปภ.เพื่อคนพิการ เร่งลงพื้นที่รับฟังปัญหาทำความเข้าใจประชาชน

SMmagonline-คปภ. ย้ำหมุด “กลุ่มคนพิการ” ต้องเข้าถึงระบบประกันภัย ผนึกอุตสาหกรรมประกันภัยจัดคาราวานลงพื้นที่ “ให้ความรู้-รับฟังสภาพปัญหา พร้อมให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการ “คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี 2563” พร้อมเดินหน้าเชื่อมต่อสายด่วน คปภ. 1186 เข้ากับสายด่วน 1479 เพื่อคนพิการ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) กล่าวว่า โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ประจำปี 2563 ได้ร่วมมือกันระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทย…

คปภ.จัดสุดยอดหลักสูตร Super วปส. รุ่น 1 ผนึกกำลัง CEO ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ

SMmagonline-คปภ.จัดอบรมหลักสูตร “สุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1” ผนึกกำลังสุดยอด CEO ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ – ประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) กล่าวว่าปัจจุบันโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้แต่ละประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับผลกระทบในหลายมิติ ในขณะที่วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายในการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบ…

เลขาธิการ คปภ. ชี้เทคโนโลยี 5G จะช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัย

SMmagonline – ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้รับเชิญปาฐกถาในหัวข้อ “5G ยกระดับนวัตกรรมประกันภัย คุ้มครองสิทธิประชาชน” ในงานสัมมนา “5G & The Future of Industries” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ นิตยสารเอสเอ็ม (SM Magazine) โดยมี กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร (ดีอีเอส)…

คปภ.

คปภ.ลุยวิสาหกิจชุมชนบ้านปลายบาง นนทบุรี สร้างความเข้าใจประชาชน สานต่อ “คปภ. เพื่อชุมชนปี 4”

SMmagonline – เลขาธิการ คปภ. นำทัพประกันภัยลงพื้นที่ “วิสาหกิจชุมชนบ้านปลายบาง” จังหวัดนนทบุรี เปิดโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชนปี 4” ยิ่งใหญ่ ถอดบทเรียนด้านประกันภัย จาก 5 ชุมชน ภายใต้แนวคิด “เหนือสุดใต้ ตะวันออกสุดตะวันตก” พร้อมช่วยเหลือด้านประกันภัยและเปิดเวทีเพิ่มการมีส่วนร่วมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะด้านประกันภัยจากชาวชุมชนทุกระดับ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า “โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน…

Oic 03

เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปี 2563

SMmagonline – ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ นิสิต นักศึกษา จำนวน 64 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง Le Concrode Ballroom ชั้น 2 ณ…

เลขาธิการ คปภ. ระดมสมองวางกรอบยุทธศาสตร์ 3 ปี

SMmagonline – คปภ. เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสำนักงาน คปภ. (OIC Strategic Management) สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดทิศทางในการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. 3 ปี (ปี2564 – 2566) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) กล่าวว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. 3 ปี (ปี 2564 – 2566)…

OIC 08

คปภ. เตือน..! อย่าหลงเชื่อชวนทำธุรกรรมการลงทุนทางอินเตอร์เน็ต

SMmagonline – ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ด้วยมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยการสร้างอีเมล์ปลอมชื่อ  Suthiphon Thaveechaiyagarn suthiphon@oicofficial.com เว็บไซต์ปลอมชื่อ www.oicofficial.com  และ แอบอ้างใช้ชื่อ Dr. Suthiphon Thaveechaiyagarn ตำแหน่ง Secretary-General of OIC Risk Compliance Manager ในการหลอกลวงเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใน “Bond” ที่รับรองและรับประกันผลประโยชน์จากการลงทุนและปลอมแปลงเอกสาร ในนามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย…

บอร์ด คปภ. ไฟเขียว..! ร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย

SMmagonline – ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.…

1 2 3 4