Browsing: คปภ.

กลับมาอีกครั้ง! คปภ. จัดใหญ่สัมมนาวิชาการประกันภัยThailand Insurance Symposium ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด

smmagonline – สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดย สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เปิดเวทีระดมความรู้ในงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2562 (Thailand Insurance Symposium 2019) ภายใต้แนวคิด “Proactive InsurTech for National Sustainability”

คปภ. ยกพลลงพื้นที่ “เมืองย่าโม” เปิดโครงการ “Training for the Trainers”

smmagonline – ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

คปภ. เชิญคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและผู้สอบบัญชีบริษัทประกัน ทั่วประเทศประชุมร่วมกันถอดบทเรียนสาเหตุการปิดบริษัทประกัน เพื่อตัดไฟแต่ต้นลม

smmagonline – ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตและความมั่นคงของระบบการประกันภัยไทย ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันต่อความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของประชาชนก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยอื่นๆ ที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับระบบประกันภัย ซึ่งเลขาธิการ คปภ. ได้นำคณะผู้บริหาร สำนักงาน คปภ. ประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีจากภายนอกของบริษัทประกันภัยทุกแห่ง รวมกว่า 400 คน  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562…

คปภ. บูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคธุรกิจประกันภัย นำ Application ระบบแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์

smmagonline – ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปี 2562 สำนักงาน คปภ. ได้ประกาศทิศทางนโยบายการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ด้วยการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีมาตรฐาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

เลขาธิการ คปภ. เสริมเขี้ยวเล็บผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะ ถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย

smmagonline – ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะและถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทด้านการประกันภัย ณ ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อของ สำนักงาน คปภ. และผู้บริหาร พนักงาน สำนักงาน คปภ. รวมทั้งสิ้น 92 คน โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ…

คปภ. เยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

smmagonline – สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปีนี้ จึงได้สั่งการไปยัง สำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัดทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยที่อาจจะได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

คปภ. เผยครึ่งปี ธุรกิจประกันโต ทำยอดทะลุเป้า

smmagonline – สำนักงาน คปภ. มีนโยบายให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการยกระดับมาตรฐานพฤติกรรมทางการตลาดของธุรกิจประกันภัย โดยได้มีการจัดประชุมทำความเข้าใจกับภาคธุรกิจประกันภัยมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจประกันในครึ่งปีแรก เติบโตอย่างมาก

คปภ.มอบนโยบาย ชมรมธนาคารพาณิชย์ ภูเก็ต

smmagonline – คปภ.ประชุมมอบนโยบายแก่ ชมรมธนาคารพาณิชย์ ภูเก็ต เพื่อทำความเข้าใจกติกาที่ปรับปรุงใหม่เรื่องการเสนอขายประกันภัย ที่จะเริ่มบังคับใช้ต้นปีหน้า แต่ยังไม่เปิดช่องให้พนักงานธนาคารเคาะประตูบ้านขายประกัน ย้ำขายพ่วงประกันโดยลูกค้าไม่สมัครใจทำไม่ได้

คปภ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการประกันภัยข้าวนาปี

smmagonline –  สำนักงาน คปภ.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผล เพื่อผลักดันให้เกษตรกรไทยบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการประกันภัยข้าวนาปี สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers)” ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 จังหวัดพะเยา

เอฟดับบลิวดี มอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

smmagonline – บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อไว้สำหรับให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี เรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นผู้รับมอบ ณ หมวดทางหลวงบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา