Browsing: จังหวัดเชียงใหม่

MTL

เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุน “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ”

SMmagonline – สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ” จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อมอบให้แก่ ประชาชน และอาสาดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้รับมอบ พร้อมร่วมส่งมอบกรมธรรม์ดังกล่าวให้แก่ เจริญฤทธิ์ สงวนสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรับมอบผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (Video Conference)…

OIC 03

คปภ. ผนึกพลังภาคธุรกิจประกันภัย พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่า

SMmagonline –  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรณีประสบภัยจนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ขณะปฏิบัติภารกิจ โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. นายกสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และผู้บริหารบริษัทประกันภัย ร่วมส่งมอบกรมธรรม์ จำนวน 35,000 ราย ให้กับ เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง…

MTL_5127 213

เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 15 งานวิ่ง New Normal “ไทยวิ่งไทย ไทยเที่ยวไทย” ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

SMmagonline – คมสัน สุวรรณอัมพา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ภัคนันท์ วินิจชัย  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และ สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตรจัดงาน ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งงาน “เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 15 (Muang Thai Chiang Mai Marathon 2020)” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และยังเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของประเทศไปในอีกทางหนึ่ง…