Browsing: ดีป้า

Natthaphon Nimmanphatcharin ASEAN ICT

“ดีป้า” ประกาศ 18 ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ เข้าประกวดโครงการ “ASEAN ICT Awards 2020”

SMmagonline – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ประกาศ 18 ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดในโครงการ “ASEAN ICT Awards 2020” เวทีการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับอาเซียนรุดเข้าสู่รอบนำเสนอผลงานผ่านออนไลน์ ก่อนลัดฟ้าเข้าประกวดรอบชิง ณ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนตุลาคม 2563 ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่า นับตั้งแต่ดีป้าได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม…

Smart City Ubon 04

“ดีป้า” เผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอุบลราชธานี

SMmagonline – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานีเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมจัดสรรพื้นที่ขนาด 3 ไร่จัดตั้ง Digital Valley @Ubon หวังเป็นระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแห่งใหม่ของจังหวัดและเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอุบลราชธานี ก่อนชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานฯ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้าเปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ดีป้าพร้อมด้วย จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อุบลราชธานีมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มี พลเอก…

“ดีป้า” พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ ดูความสำเร็จชุมชนกลุ่มม่วงสามสิบออร์แกนิคฟาร์ม

SMmagonline – กำ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอที (Internet of Things: IoT) เพื่อนำมาปรับใช้ในการดูแล และควบคุมผลิตผล แก้ปัญหาแรงงานขาดความชำนาญ ผลผลิตเสียหายหรือไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ชุมชนมองเห็นถึงแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้ระบบไอโอทีที่สามารถควบคุมการให้น้ำ ให้ปุ๋ยที่แม่นยำ เพื่อจะช่วยลดการสูญเสีย ลดต้นทุน และนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่ เป็นการดำเนินงานซึ่งตอกย้ำแนวคิดดีป้า “ชุมชนเรียนรู้เองเลือกเอง เพื่อความยั่งยืน” ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้าเผยว่า ตามที่ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)…

depa 01

“ดีป้า” บุกจังหวัดตราด เดินหน้าติดอาวุธผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว-บริการ

SMmagonline – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ จังหวัดตราด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธุรกิจขนาดเล็ก และชุมชน คาดหวังให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ สอดรับแผนแม่บทการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวและบริการ ผ่านกิจกรรม “ติดอาวุธดิจิทัลด้านท่องเที่ยวและบริการ เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดตราด” ซึ่งนับเป็นการคิกออฟต่อเนื่องหลังจากลงพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี ก่อนหน้านี้ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล…

AW_depa

“ดีป้า” จับมือสถาบันการศึกษา อัพสกิลคนพันธุ์ดิจิทัล

SMmagonline – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าพัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัล ผ่านความร่วมมือสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน หวังเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และคนรุ่นใหม่ ต่อยอดภาคธุรกิจ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับศักยภาพการเติบโตของประเทศ รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายให้ ดีป้า มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอัตราการเติบโตของประเทศ โดย…

“รัฐ-เอกชน” ชู “เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” พัฒนาศักยภาพการเรียนไทย รับเปิดเทอมยุคนิวนอร์มอล

SMmagonline – ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบ และนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงฯ เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ โดยให้มีการเรียนการสอนสอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้สถานศึกษา บรรดาผู้ปกครอง และน้อง ๆ นักเรียนต้องปรับตัวรับเปิดเทอมในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (นิวนอร์มอล) “เทคโนโลยีดิจิทัล” พระเอกการศึกษาไทยยุคนิวนอร์มอล “พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม…

ThaiFightCOVID

ดีป้า เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจดิจิทัล เปิด 2 บริการใหม่ หนุนประชาชน หลังพ้น COVID-19

SMmagonline – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในฐานะผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ThaiFightCOVID (Thaifight COVID. depa.or.th) เพิ่ม 2 ฟีเจอร์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคหลังพ้นวิกฤตโควิด-19 ด้วยฟีเจอร์ JobD2U by ThaiFightCOVID-19 พื้นที่หางานออนไลน์ ช่วยเหลือคนตกงาน ว่างงาน และฟีเจอร์เสริมทักษะสร้างอาชีพ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหรือ สร้างธุรกิจเป็นนายตนเอง ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ…

Information security 01

ดีป้าเตือน ระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ หาผลประโยชน์แพลตฟอร์มดิจิทัล

SMmagonline – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เตือนประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในการเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมแนะนำตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ทุกครั้งก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายมิจฉาชีพสามารถแจ้งเบาะแสมาที่สำนักงานฯ ได้ทันที ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า การเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้เหล่ามิจฉาชีพฉวยโอกาส หลอกลวงประชาชน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ทั้งในรูปแบบของการหลอกโอนเงิน หรือเรียกเก็บเงินค่าหัวคิว เพื่อเป็นหลักประกันในการดำเนินโครงการต่าง ๆ “ในส่วนของ ดีป้าจะมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนมีสิทธิเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้วยตนเองจากรายการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียนมาตรฐาน หรือได้รับการรับรองจากสำนักงานฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ตรวจสอบ…

depa x RD_03

ดีป้า จับมือ สรรพากร ลงนาม MOU สร้าง Big Data ด้านภาษี

SMmagonline –  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ กรมสรรพากรได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านภาษี โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งเป็นครั้งแรกของหน่วยงานราชการไทย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ตามภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ…

depa 01

“ดีป้า” หนุนเกษตรกรไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT บริหารจัดการน้ำ

SMmagonline – นอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ซึ่งต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องแล้วสภาวะภัยแล้ง ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างความเดือดร้อนให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศ ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเมินว่า ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 2563 สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทยอาจทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลดลง เนื่องจากฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 12% ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับปริมาณน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำมีเพียง 22% ของความจุรวม ขณะเดียวกัน เกษตรกรยังคงต้องจับตาในเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำลดลง จึงต้องติดตามและเฝ้าระวังการใช้น้ำอย่างใกล้ชิด ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ อาทิ พื้นที่ปลูกไม้ผลนอกเขตชลประทานเสี่ยงขาดแคลนน้ำ 30…

1 2