Browsing: ธนาคารกสิกรไทย

Strategy+Marketing News Update: Week 8/52

smmagonline – สำหรับข่าวคราวอัพเดตในรอบสัปดาห์นี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องของ Banking ที่ต่างออกมาประกาศกลยุทธ์เด็ดในการทำตลาดของปี 2561 นี้

เทรนด์ธุรกิจร้านอาหารแฟนไชส์โต กสิกรไทย จับมือ ปตท.หนุนให้สินเชื่อ ประเดิมแฟรนไชส์ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ

กสิกรไทย จับมือปตท.สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ ให้กับผู้สนใจลงทุนเปิดแฟรนไชส์ ทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ตอบรับกระแสร้านอาหารบริการด่วน และพฤติกรรมบริโภคอาหารนอกบ้านมาแรงโดยไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องมีประสบการณ์ธุรกิจก็กู้ได้