Browsing: ธุรกิจธนาคาร

TMB รุกครึ่งปีหลัง เน้นการตลาดสื่อใหม่ ขยายฐานลูกค้าประจำ

smmagonline  –  ทีเอ็มบี เปิดตัวแคมเปญ “บัญชีทีเอ็มบีเท่านั้นที่ให้คุณมากกว่า” Everyday Everyone Get MORE with TMB  ตั้งเป้าเพิ่มฐานลูกค้าใช้งานประจำเพิ่มขึ้น 1 ล้านราย ครึ่งปีหลังเน้นใช้สื่อแนวใหม่