Browsing: บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน )

ทีโอที จับมือ กสธ. พลิกโฉมระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วยดิจิทัล

smmagonline-บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการศึกษาและจัดทำต้นแบบ (Prototype) ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล (Digital ID) และ Health Information Exchange (HIE) Platform ทั้งนี้ Digital IDและ HIE Platform มีการจัดระบบการให้ข้อมูล การคุ้มครองข้อมูล การจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการ และการเข้าถึงข้อมูลของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งการส่งข้อมูลผู้รับบริการกลับไปยังหน่วยบริการต้นสังกัดเพื่อการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ รวมทั้ง มีการจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และการขอรับค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข…