Browsing: พินเทอเรสต์

Pinterest มาแปลก! ลั่นยื้อเวลายูเซอร์ไว้หน้าเว็บไม่ใช่แนว

smmagonline-หนึ่งในดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการสร้าง ‘Engagement’ ของหลายเว็บไซต์ คือ การวัดค่า Dwell Time  เพราะหลายแบรนด์มองว่า ถ้า Dwell Time เยอะ แสดงว่าคอนเทนต์ของเว็บไซต์นั้นมีประโยชน์ ทำให้ผู้ใช้ ใช้เวลาในเว็บไซต์นั้นๆ นาน ในทางกลับกันถ้าน้อย แสดงว่า คอนเทนต์ของเว็บนั้นอาจไม่มีประโยชน์หรือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ใช้ กำลังค้นหาเลย ทำให้ผู้ใช้เปลี่ยนใจไปเข้าเว็บไซต์อื่นๆ แทน แต่วิธีคิดแบบนี้ไม่ใช่แนวทางของ Pinterest