Browsing: วัฒโนสถ

การแพทย์ไทย ยกระดับสู่ มาตรฐานสากล “มะเร็ง” การสูญเสียที่ป้องกันได้

smmagonline – มะเร็ง คือ ต้นเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากที่สุดในโลก และยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญ คือ ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งมีอายุที่น้อยลงเรื่อยๆ ทว่าวันนี้มะเร็งจะเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนมากมาย แต่ แพทย์หญิงพจนา จิตตวัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ แพทย์ทางด้านโรคมะเร็ง ย้ำว่า โรคเรื้อรังนี้สามารถรักษาให้หายได้ ถ้าตรวจพบเจอแต่เนิ่นๆ เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว “มะเร็ง รักษาให้หายได้ ยิ่งเจอเร็วโอกาสหยุดยั้งเซลล์มะเร็งก็มีมากขึ้น แต่ถ้าเป็นแล้วไม่รักษาเพราะมีความเชื่อแบบผิดๆ ว่าโรคนี้ไม่มีทางรักษาได้ ผลที่ตามมาไม่เพียงกระทบแค่ต่อสุขภาพของผู้ป่วยเท่านั้นแต่ส่งผลไปยังสังคม เศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย” ไม่ใช่แค่คนไทยที่พบว่า อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งมีมากกว่าสาเหตุอื่นๆ แต่สถานการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วโลก และถึงวันนี้ยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าโรคมะเร็งเกิดขึ้นจากอะไร…