Browsing: สตาร์บัคส์กับการใช้โซเชียลมีเดีย

สตาร์บัคส์ ยิ่งคุย ยิ่งรู้จักลูกค้า ยิ่งหาโปรดักส์ได้ชัด

smmagonline-สตาร์บัคส์ (Starbucks) แบรนด์กาแฟยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกัน ใช้กลยุทธ์การตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตามติดกระแสโลก ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าให้ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้น ด้วยการหาช่องทางที่จะใช้กลุ่มไพรเวตและบัญชีส่วนตัวบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของโซเชียลมีเดียเพื่อมุ่งให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์มากขึ้น