Browsing: หน้ากากอนามัย

FTI-SMmagonline

ส.อ.ท. มอบหน้ากากผ้า 100,000 ชิ้น ให้แพทย์และพยาบาล 10 โรงพยาบาลรัฐ

SMmagonline- ส.อ.ท. มอบหน้ากากผ้าจำนวน 100,000 ชิ้น ให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐ 10 แห่ง ที่รองรับการรักษาผู้สุ่มเสี่ยงติดโรค COVID-19 โดยหน้ากากผ้านี้ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของผ้าจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1 นั้น ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนได้เป็นอย่างมาก…

ลาซาด้า ป้องกันแพลตฟอร์มติด Covid-19 เตรียมระงับผู้ค้าหน้ากากเกินราคา

SMmagonline- ลาซาด้า (Lazada) ตอบรับนโยบายกรมการค้าภายใน เร่งตรวจสอบผู้ค้าหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร ในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าติดตามสถานการณ์โควิด-19 และกฎระเบียบใหม่ ๆ จากภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดย ลาซาด้า ได้ออกหนังสือชี้แจ้งการให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐดังคำชี้แจงต่อไปนี้ คำชี้แจงกรณีผู้ค้าบนแพลตฟอร์มขายหน้ากากอนามัยเกินราคา ลาซาด้า ยึดมั่นภารกิจในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจรายย่อยในประเทศไทยโดยการให้บริการแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยแก่ผู้ขายและผู้ซื้อ ลาซาด้าตระหนักเป็นอย่างดีว่าในฐานะ      ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เราให้ความเคารพซึ่งกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อให้แพลตฟอร์มของเราเป็นชุมชนออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ลาซาด้า ให้การสนับสนุนมาตรการของกรมการค้าภายในอย่างเสมอมาเพื่อควบคุมดูแลราคาสินค้าจำเป็นต่างๆ รวมถึงหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ เราได้รับทราบการแถลงข่าวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในวันนี้ และเรากาลังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน ลาซาด้า…

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบหน้ากากอนามัยให้พนักงานป้องกันฝุ่นและไวรัส

SMmagonline-ไทยสมุทรประกันชีวิต ห่วงใยสุขภาพพนักงาน มอบหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโคโรนา และฝุ่นละออง PM 2.5 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย บังอร สาธิตคณิตกุล และ สุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย  วิลาวัลย์ วรุตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า และปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพมหานคร จึงได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา และฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการอัพเดทสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแนะนำวิธีป้องอย่างถูกต้องให้พนักงานได้รับรู้และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ…