Browsing: เชฟรอน

Chevron 02

“เชฟรอนผนึกรัฐ” แปลงขาแท่นเป็นปะการังเทียม อนุรักษ์ทะเล เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

SMmagonline – พันธกิจของ “เชฟรอน” ไม่เพียงมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับคนไทยทุกคน แต่ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยตลอดจนปกป้องทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาทางทะเล ซึ่งหนึ่งในโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การสนับสนุน “โครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจำนวน 7 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในการทำปะการังเทียมจากขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม (ขาแท่น) เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการประมงของชุมชนในระยะยาวรวมถึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของประเทศในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการนำร่องดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (คณะกรรมการชาติฯ) ในหลักการให้จัดทำโครงการฯ จึงเกิดเป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงานสำคัญ ระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง…

เชฟรอน ผนึกภาคีทุกภาคส่วน แถลงความสำเร็จ รวมพลังตามรอยพ่อฯ ปี 6

smmagonline – บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมพันธมิตรทุกภาคส่วน ถือฤกษ์วันดินโลก ประกาศความสำเร็จโครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6 

เชฟรอน พลิกฟื้นผืนป่า ปลูกป่าในใจคน ตามรอยคำสอนพ่อ

smmagonline – พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดจากการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสืบสานศาสตร์พระราชาทั้งเรื่องทฤษฎีใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เพื่อพลิกฟื้นธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไทยให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

“เชฟรอน” จัดใหญ่แคมเปญน้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ “COMMAND TRUE POWER : พลังเพื่อการปกป้องที่แท้จริง”

smmagonline – เชฟรอน จัดแคมเปญใหญ่  “COMMAND TRUE POWER: พลังเพื่อการปกป้องที่แท้จริง” เชิญชวนผู้ใช้ร่วมกิจกรรมกับน้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ ลุ้นรางวัลตั๋วหนังฟรีทุกโรงเมเจอร์ทั่วไทย 

“เชฟรอน” เปลี่ยน Non oil เป็นรายได้หลัก

smmagonline-เมื่อ เชฟรอน เปลี่ยน คาลเท็กซ์ ให้เป็นมากกว่า ปั๊มจ่ายน้ำมันลูกค้า โดยบริการ Non oil กับธุรกิจน้ำมัน เป็นสิ่งส่งเสริมกันที่ขาดไม่ได้ จะเห็นได้ว่าคู่แข่งในตลาดของธุรกิจนี้ ต่างปรับโฉมปั๊มอย่างหนัก อัดแน่นบริการทั้งกิน ช้อปปิ้ง สร้างคอมมูนิตี้เล็กๆ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ปั๊ม เชฟรอนเองก็กำลังเดินตามเส้นทางนี้

เชฟรอน มอบเงินบริจาค 500,000 บาท แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ สนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ

smmagonline – บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน โดย พรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เชฟรอนประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ