Browsing: เทนเซ็นต์

ส่องเส้นทางอนาคต เทนเซ็นต์ ขยายธุรกิจทั่วโลก

smmagonline – เทนเซ็นต์ (Tencent) ทำธุรกิจโซเชียลมีเดียรายใหญ่ในจีน ปัจจุบันมีรายได้สูงถึงปีละหลักแสนล้านหยวน มีแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงอย่างแอพพลิเคชั่นคิวคิว (QQ) และวีแชต (Wechat) รวมถึงระบบชำระเงินออนไลน์อย่างเทนเพย์ (Tenpay) นอกจากนี้ยังถือครองหุ้น 15% ของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซจิงตง ( www.jd.com) ถือเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่เป็นอันดับสองของจีน และตอนนี้กำลังขยายอาณาจักรไปทั่วโลก

เทนเซ็นต์ เปิดแพลตฟอร์ม “WeChat Official Account” ช่วยธุรกิจไทยรุกตลาดจีน

บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำ “WeChat Official Account” เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างการเติบโตไปสู่ตลาดจีน รวมทั้งธุรกิจที่ต้องการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทย โดย เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) ได้เปิดหน่วยงานเพื่อบริการให้คำปรึกษา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ประสานเปิดใช้งาน WeChat OA แบบ One Stop Service ผ่านเว็บไซต์ wechat ไทย