Browsing: แพลตฟอร์มหางานออนไลน์

แนวโน้มตลาดแรงงาน ฟื้น หรือ ซึมยาว ?

SMmagonline – โควิด-19 กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดทิศทางของตลาดแรงงานไทยในช่วงครึ่งปีหลังไปโดยปริยาย ซึ่งในมุมของ เชื่อว่า ถ้าสถานการณ์โรคระบาดดีขึ้น ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มของท่องเที่ยว และการผลิต จะฟื้นตัวกลับมาเป็นดาวเด่น แต่ถ้าทุกอย่างยังไม่ดี การแข่งขันในตลาดแรงงานจะพุ่งสูง 1 อัตรางาน อาจมีใบสมัครอยากได้งานส่งมาชิงกันมากกว่า 80 ใบ ทั้งนี้ พรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เผยข้อมูลตลาดแรงงานในไทย จากรายงานสถิติข้อมูลสถานการณ์การจ้างงานในช่วงครึ่งปีแรก…