Browsing: โรงไฟฟ้าสิรินธร

EGAT – บี.กริม เพาเวอร์ – Energy China ฟิวชั่นการผลิตไฟฟ้า ท็อปอัพความมั่นคงด้วยพลังงานสะอาด

SMmagonline-EGAT- บี.กริม เพาเวอร์ เดินหน้ามิติใหม่โรงไฟฟ้าลูกผสม ท็อปอัพไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนฐานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ สร้างนวัตกรรมรวมมิตรเก็บทุกพลังงาน สร้างไอเดียพัฒนาเป็นโครงการพลังงานแสงอาิทตย์ทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าบนฐานการผลิตเดิมที่ได้ทั้งเสถียรภาพ ความมั่งคงไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้เวลาเดินหน้าโครงการโซลาร์ลอยน้ำแบบไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลกในไทย เมื่อ กฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ร่วมกับ กิจการร่วม บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) และเอ็นเนอร์ยี่ ไชน่า ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่จากจีน ลงนามสัญญาจัดซื้อและก่อสร้างโครงการโซลาร์ลอยน้ำเขื่อนสิรินธรมูลค่ากว่า 842 ล้านบาท ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้นับว่าเป็นการโชว์ศักยภาพพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในการสร้างเถสียรภาพและความมั่นคงไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ที่เพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเดิม พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)…