Browsing: ไมเคิล เชน

บัซซี่บีส์ จากสตาร์ทอัพ สู่ผู้สร้างแพลตฟอร์ม CRM Privilege พันล้าน ให้บริการแบบ One Stop กินแชร์ 90% ของตลาดไทย

smmagonline-ในยุคดิจิทัล ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายองค์กรต่างก็ประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรบุคคลระดับคุณภาพ โดยเฉพาะด้านไอที โปรแกรมเมอร์ ซึ่งเป็นปัญหาระดับต้นๆ ในสายสตาร์ทอัพ องค์กรต่างๆ หรือภาคธุรกิจที่ต้องการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนในการดำเนินงาน หลายแห่งต้องการคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องทำงานเชิงรุก แข่งกับเวลา ทำงานเป็นทีมเวิร์ก ขณะเดียวกันก็ต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้สื่อใหม่ๆ ที่กำลังถาโถมเข้ามา กล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจ กล้ายอมรับผิด และต้องกล้าที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว