Browsing: AIS Global Pay

คนไทยไปไหน เอไอเอสไปด้วย ส่ง AIS Global Pay ตามบริการถึงญีปุ่่นที่เที่ยวยอดนิยมของคนไทย

smmagonline-AIS จับมือ Singtel ขยายบริการชำระเงินข้ามประเทศ AIS GLOBAL Pay สู่ญี่ปุ่น พร้อมควง KBANK-SCB เพิ่มช่องทางชำระเงิน ส่งเสริมคนไทยเข้าถึงการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม การให้บริการดังกล่าวเป็นการพัฒนาต่อเนื่องผ่านบริการ VIA เครือข่ายชำระเงินด้วยมือถือข้ามประเทศรายแรกของเอเชีย โดยเลือกขยายการให้บริการไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว ให้ลูกค้าเอไอเอสที่ใช้ Rabbit LINE Pay ผ่านแอปฯ AIS GLOBAL Pay และลูกค้าชาวสิงคโปร์ที่ใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Singtel Dash สามารถชำระเงินผ่าน QR Code…