Browsing: IoT

CAT สนับสนุนระบบ IoT พัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

smmagonline-CAT นำระบบไอโอที (Internet of Things) สนับสนุนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมเพื่อก้าวสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่จุดประกายเด็กไทยสร้างใจรักเกษตรไฮเทคส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CATได้จัดกิจกรรมส่งมอบระบบไอโอทีเพื่อพัฒนาการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ประกอบด้วยอุปกรณ์การควบคุมระบบเปิด-ปิดน้ำ ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ ตลอดจนระบบวัดค่าฝุ่น (Air Quality Monitor) สำหรับใช้ในการพัฒนาผลิตผลและคุณภาพของแปลงเกษตรพืชผักสวนครัวของโรงเรียนในรูปแบบ Smart farm       โดยทีมวิศวกร CAT และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครู…

Big Data กวาดองค์กรโบราณลงเหวในยุค 5G

SMmagonline-ศักยภาพของ big data ได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการใช้ประโยชน์จาก big data นั้น องค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องนำเอาการวิเคราะห์ข้อมูลระดับอัจฉริยะไว้ในวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร และสามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำและรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ได้เผยว่า ในการวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบของ big data ในรายงานเรื่อง The age of analytics: Competing in a data-driven world จาก…

CAT เตรียมระบบสื่อสารผ่าน ดาวเทียม รองรับ 5G สร้างการเข้าถึงในทุกพื้นที่

smmagonline – ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก  โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งปัจจุบัน มีสถานีดาวเทียม 3 แห่ง ได้แก่ สถานีดาวเทียมศรีราชา สถานีดาวเทียมนนทบุรี และ สถานีดาวเทียมสิรินธร ซึ่งในระหว่างการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เทคโนโลยีเครือข่าย 5G กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว  “ดาวเทียม” คืออีกช่องทางหนึ่ง ที่จะเข้ามาเสริมให้การบริการ 5G มีศักยภาพมากขึ้น

เอไอเอส เดินหน้า IoT ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ ยกระดับสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

smmagonline – เอไอเอส ผนึก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพัฒนานวัตกรรม IoT ยกระดับโครงการ TU Smart City สู่ มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ด้วยขีดความสามารถของเทคโนโลยีจากเครือข่าย AIS NB-IoT, อุปกรณ์ IoT  และ IoTแพลตฟอร์ม แบบครบวงจร

CAT เลือก East Water ทำ “สมาร์ทวอเตอร์4.0” บนดิจิทัล พาร์ค EEC 600 ไร่

smmagonline – เริ่มเป็นรูปร่างแล้วสำหรับ ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ ในพื้นที่ EEC ที่เร่งหาพันธมิตรร่วมลงทุน ล่าสุดกองหน้าเจ้าของพื้นที่ 600 ไร่ อย่าง CAT ดึง อิสท์ วอเตอร์ เข้าบริหารจัดการระบบน้ำด้วยเทคโนโลยี IoT ผ่านแอพพลิเคชั่น ชูความเป็น สมาร์ทวอเตอร์4.0