Browsing: OpenSignal

TrueMove คว้ารางวัลความพร้อมใช้งาน LTE 4G จากการปรับปรุงเครือข่ายมือถือของไทย 3 เดือนแรกปี 61

smmagonline- “OpenSignal” เปิดเผยรายงานสถานะผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของไทย Dtac AIS และ TrueMove จากการเก็บสำรวจในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ พบว่า TrueMove คือรายเดียวที่มีเครือข่าย LTE พร้อมใช้งานได้ถึง 94.7%